Thông báo xả lũ công trình hồ chứa nước Đá Đen (đợt 5)dự kiến từ 08 giờ, ngày 16/10/2022 đến 08 giờ ngày 26/10/2022

Chủ Nhật, 16/10/2022 - 21:39
In bài E-mail - + - +

Căn cứ Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Đá Đen tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 650/QĐ-UBND ngày 22/3/2017;

Hiện nay, mực nước hồ Đá Đen đang ở cao trình 43.39 m; dung tích hồ là: 25,08 x 106m3;

Ảnh minh hoạ

1. Nhằm đảm bảo an toàn cho công trình hồ chứa nước Đá Đen, tài sản, tính mạng của nhân dân trong vùng hạ lưu công trình; Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi dự kiến xả lũ công trình hồ chứa nước Đá Đen, cụ thể

Tên

công trình

Dung tích

Thiết kế

( 106 m3)

Dung tích hiện tại

( 106 m3)

Độ mở tràn (cm)

Dự kiến thời

gian mở tràn

Lưu lượng

xả

(m3/s)

Cao trình

hiện tại

(m)

Dung tích

hiện tại

( 106 m3)

Tràn 1

Tràn 2

Hồ Đá Đen

33,4

43.39

25,08

5¸30

5¸30

08 giờ ngày 16/10/2022

đến 08 giờ ngày

26/10/2022

1,80¸10,65

2. Khi xả lũ dự kiến có khả năng ảnh hưởng đến các hộ dân sản xuất dọc hai bên bờ Sông Dinh từ sau hồ Đá Đen đến khu vực Bến Súc, cụ thể:

STT

Tên xã, phường

Các huyện

Vùng có khả năng ảnh hưởng

1

Xã Châu Pha

Thị xã Phú Mỹ

Bờ phải Sông Dinh

2

Xã Tân Hưng

TP. Bà Rịa

Bờ phải Sông Dinh

3

Phường Long Hương

Bờ phải Sông Dinh

4

Xã Hòa Long

Bờ trái Sông Dinh

5

Phường Phước Hưng

Bờ trái Sông Dinh

6

Phường Phước Hiệp

Bờ trái Sông Dinh

7

Xã Nghĩa Thành

Huyện Châu Đức

Bờ trái Sông Dinh

      3. Kính đề nghị Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN thị xã Phú Mỹ, thành phố Bà Rịa và huyện Châu Đức thông báo cho Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN các xã, phường: Châu Pha; Tân Hưng, Long Hương, Hòa Long, Phước Hưng, Phước Hiệp; Nghĩa Thành để biết thông tin về việc xả lũ của công trình hồ chứa nước Đá Đen, chủ động trong công tác sản xuất, tuyệt đối không để người dân đánh bắt cá, mò cua, bắt ốc trong vùng hạ lưu công trình đang xả lũ.

4. Đề nghị Đài phát thanh truyền hình tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng của Đài cho người dân biết thông tin việc xả lũ công trình hồ chứa nước Đá Đen.

Thời gian dự kiến xả lũ từ 08 giờ, ngày 16/10/2022 đến 08 giờ ngày 26/10/2022

PCTT


Đánh giá: