Hệ Thống Văn Bản Hành Chính Hệ Thống Văn Bản Hành Chính
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
26/2013/TT-BNNPTNT Thông tư về quản lý giống thủy sản 22/05/2013 05/07/2013
Còn hạn
2640/QĐ-UBT Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh BR-VT đến năm 2020 05/12/2012 05/12/2012
Còn hạn
2641/QĐ-UBT Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển chế biến và tiêu thụ thủy sản tỉnh BR-VT đến năm 2020 05/12/2012 05/12/2012
Còn hạn
1548/QĐ-UBT Quyết định phê duyệt Kế hoạch Nuôi trồng thủy sản tỉnh BR-VT đến năm 2020 10/08/2012 10/08/2012
Còn hạn
50/2010/QĐ-UBND Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết 12-NQ/TU của BTV Tỉnh Ủy về phát triển ngành thủy sản đến năm 2015 22/10/2010 22/10/2010
Còn hạn
66/2008/NĐ-CP Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 28/05/2008 11/06/2008
Còn hạn
Showing 121 - 126 of 126 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 7