Hệ Thống Văn Bản Hành Chính Hệ Thống Văn Bản Hành Chính
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 41 - 60 of 126 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 7
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
40/2017/NĐ-CP Về quản lý sản xuất, kinh doanh muối 05/04/2017 20/05/2017
Hết hạn
41/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn... 05/04/2017 20/05/2017
Còn hạn
41/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn... 05/04/2017 20/05/2017
Còn hạn
39/2017/NĐ-CP Quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản 04/04/2017 20/05/2017
Còn hạn
30/2017/NĐ-CP Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 21/03/2017 05/05/2017
Còn hạn
23/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 162/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng... 13/03/2017 01/05/2017
Còn hạn
05/2017/TT-BNNPTNT Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 01/03/2017 15/04/2017
Còn hạn
03/2017/TT-BNNPTNT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thuỷ sản 13/02/2017 13/08/2017
Còn hạn
02/2017/NĐ-CP Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh 09/01/2017 25/02/2017
Còn hạn
168/2016/NĐ-CP Quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành... 27/12/2016 15/02/2017
Còn hạn
155/2016/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 18/11/2016 01/02/2017
Còn hạn
154/2016/NĐ-CP Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 16/11/2016 01/01/2017
Còn hạn
285/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y 14/11/2016 01/01/2017
Còn hạn
38/2016/QĐ-TTg Ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp 14/09/2016 01/11/2016
Còn hạn
28/2016/TT-BNNPTNT Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam 27/07/2016 10/09/2016
Còn hạn
66/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm 01/07/2016 01/07/2016
Còn hạn
21/2016/TT-BNNPTNT Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản 28/06/2016 15/08/2016
Còn hạn
15/2016/TT-BNNPTNT Hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nghiệp 10/06/2016 25/07/2016
Còn hạn
15/2016/TT-BNNPTNT hướng dẫn điều kiện và tiêu chí hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt,... 10/06/2016 25/07/2016
Còn hạn
14/2016/TT-BNNPTNT Quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật 02/06/2016 19/07/2016
Còn hạn
Showing 41 - 60 of 126 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 7