Hệ Thống Văn Bản Hành Chính Hệ Thống Văn Bản Hành Chính
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 13 results.
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
65/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực... 18/07/2019 09/09/2019
Hết hạn
160/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai 19/11/2018 01/01/2019
Còn hạn
31/2017/TT-BNNPTNT Quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai 29/12/2017 23/02/2018
Hết hạn
2846/QĐ-UBND Quy định chi tiết mức hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh theo Nghị Định 02/2017/NĐ-CP của Chính phủ 10/10/2017 10/10/2017
Còn hạn
104/2017/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều 14/09/2017 01/11/2017
Còn hạn
30/2017/NĐ-CP Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 21/03/2017 05/05/2017
Còn hạn
02/2017/NĐ-CP Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh 09/01/2017 25/02/2017
Còn hạn
03/CT-TTg Tăng cường công tác PCTT&TKCN giai đoạn 2016-2020 03/02/2016 03/02/2016
Còn hạn
66/2014/NĐ-CPz Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai 04/07/2014 20/08/2014
Hết hạn
1061/QĐ-TTg Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật phòng, chống thiên tai 01/07/2014 01/07/2014
Còn hạn
1054/QĐ-TTg Phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống thông tin duyên hải Việt Nam năm 2020, định hướng đến năm 2030 26/06/2014 26/06/2014
Còn hạn
1041/QĐ-TTg Phê duyệt đề án quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020 24/06/2014 24/06/2014
Còn hạn
06/2014/QĐ-TTg Ban hành quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển và trong vùng nước cảng biển 20/01/2014 10/03/2014
Còn hạn
Showing 13 results.