Hệ Thống Văn Bản Hành Chính Hệ Thống Văn Bản Hành Chính
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 37 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 2
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
07/2019/TT-BNN Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thức ăn thủy sản 07/08/2019 01/01/2020
Còn hạn
42/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản 16/05/2019 05/07/2019
Còn hạn
42/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản 16/05/2019 05/07/2019
Hết hạn
886/QĐ-BNN công bố Danh sách cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác 19/03/2019 19/03/2019
Còn hạn
26/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản 08/03/2019 25/04/2019
Còn hạn
26/2018/TT-BNNPTNT Quy định về quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản 15/11/2018 01/01/2019
Còn hạn
19/2018/TT-BNN Hướng dẫn về phát triển và bảo vệ nguồn lợi thủy sản 15/11/2018 01/01/2019
Còn hạn
24/2018/TT-BNNPTNT Quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản 15/11/2018 01/01/2019
Còn hạn
17/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản 02/02/2018 25/03/2018
Còn hạn
02/2018/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT, Thông tư 25/2013/TT-BNNPTNT, Thông tư 02/2006/TT-BTS, Thông tư 62/2008/TT-BNN và Thông tư... 31/01/2018 17/03/2018
Hết hạn
20/2017/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 04/04/2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản 10/11/2017 25/12/2017
Còn hạn
100/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản 18/08/2017 18/08/2017
Còn hạn
12/2017/TT-BNNPTNT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở sản xuất giống và nuôi cá rô phi 07/06/2017 10/07/2017
Còn hạn
39/2017/NĐ-CP Quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản 04/04/2017 20/05/2017
Còn hạn
23/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 162/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng... 13/03/2017 01/05/2017
Còn hạn
03/2017/TT-BNNPTNT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thuỷ sản 13/02/2017 13/08/2017
Còn hạn
4361/CT-BNN-TY Tăng cường công tác thủy sản 30/05/2016 30/05/2016
Còn hạn
04/2016/TT-BNNPTNT Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản 10/05/2016 01/07/2016
Hết hạn
32/2014/TT-BNNPTNT Quy định hoạt động quan trắc, cảnh báo môi trường ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 10/09/2014 29/10/2014
Còn hạn
25/2014/TT-BNNPTNT Quy định yêu cầu kỹ thuật đối với thiết kế mẫu tàu cá 25/08/2014 25/08/2014
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 37 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 2