Hệ Thống Văn Bản Hành Chính Hệ Thống Văn Bản Hành Chính
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 34 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 2
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
02/2020/TT-BNNPTNT Quy định tiêu chí kinh tế trang trại 28/02/2020 14/04/2020
Còn hạn
94/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác 13/12/2019 01/02/2020
Còn hạn
62/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa 11/07/2019 01/09/2019
Hết hạn
109/2018/NĐ-CP Nông nghiệp hữu cơ 29/08/2018 15/10/2018
Còn hạn
98/2018/NĐ-CP Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 05/07/2018 28/08/2018
Còn hạn
04/2018/TT-BNNPTNT quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ tiến bộ trong nông nghiệp 03/05/2018 01/07/2018
Còn hạn
58/2018/NĐ-CP Về bảo hiểm nông nghiệp 18/04/2018 05/06/2018
Còn hạn
108/2017/NĐ-CP Về quản lý phân bón 20/09/2017 20/09/2017
Còn hạn
90/2017/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y 31/07/2017 15/09/2017
Còn hạn
09/2017/TT-BNNPTNT hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp 17/04/2017 31/05/2017
Còn hạn
40/2017/NĐ-CP Về quản lý sản xuất, kinh doanh muối 05/04/2017 20/05/2017
Hết hạn
41/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn... 05/04/2017 20/05/2017
Còn hạn
41/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn... 05/04/2017 20/05/2017
Còn hạn
154/2016/NĐ-CP Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 16/11/2016 01/01/2017
Còn hạn
28/2016/TT-BNNPTNT Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam 27/07/2016 10/09/2016
Còn hạn
66/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm 01/07/2016 01/07/2016
Còn hạn
14/2016/TT-BNNPTNT Quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật 02/06/2016 19/07/2016
Còn hạn
05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng 16/05/2016 30/06/2016
Còn hạn
31/2016/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật 06/05/2016 25/06/2016
Còn hạn
696/QĐ-BNN-PC Quyết định công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc 1 phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước Bộ NN&PTNT năm 2015 04/03/2016 04/03/2016
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 34 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 2