Hệ Thống Văn Bản Hành Chính Hệ Thống Văn Bản Hành Chính
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 44 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 3
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
13/2020/NĐ-CP Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi 21/01/2020 05/03/2020
Còn hạn
94/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác 13/12/2019 01/02/2020
Còn hạn
65/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực... 18/07/2019 09/09/2019
Hết hạn
62/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa 11/07/2019 01/09/2019
Hết hạn
42/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản 16/05/2019 05/07/2019
Còn hạn
42/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản 16/05/2019 05/07/2019
Hết hạn
26/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản 08/03/2019 25/04/2019
Còn hạn
06/2019/NĐ-CP Về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp 22/01/2019 10/03/2019
Còn hạn
160/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai 19/11/2018 01/01/2019
Còn hạn
116/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông... 07/09/2018 25/10/2018
Còn hạn
115/2018/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm 04/09/2018 20/10/2018
Còn hạn
114/2018/NĐ-CP Về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước 04/09/2018 04/09/2018
Còn hạn
109/2018/NĐ-CP Nông nghiệp hữu cơ 29/08/2018 15/10/2018
Còn hạn
98/2018/NĐ-CP Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 05/07/2018 28/08/2018
Còn hạn
83/2018/NĐ-CP Về khuyến nông 24/05/2018 10/07/2018
Còn hạn
77/2018/NĐ-CP Quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước 16/05/2018 01/07/2018
Còn hạn
64/2018/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản 07/05/2018 22/06/2018
Còn hạn
58/2018/NĐ-CP Về bảo hiểm nông nghiệp 18/04/2018 05/06/2018
Còn hạn
15/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm 02/02/2018 02/02/2018
Còn hạn
17/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản 02/02/2018 25/03/2018
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 44 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 3