Hệ Thống Văn Bản Hành Chính Hệ Thống Văn Bản Hành Chính
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 16 results.
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
165/QĐ-UBND Quy định tiêu chí xét chọn nhà đầu tư và dự án đầu tư về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch trên địa bàn tỉnh BR-VT 22/01/2019 22/01/2019
Còn hạn
3661/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 20/12/2017 20/12/2017
Còn hạn
2846/QĐ-UBND Quy định chi tiết mức hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh theo Nghị Định 02/2017/NĐ-CP của Chính phủ 10/10/2017 10/10/2017
Còn hạn
66/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy định giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, diêm nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh BR-VT 31/12/2014 09/01/2015
Còn hạn
57-2014-QD-UBT Ban hành quy chế Quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh BR-VT 20/11/2014 30/11/2014
Còn hạn
36/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý cảng cá. khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tại tỉnh BR-VT 14/08/2014 24/08/2014
Còn hạn
27/2014/QĐ/UBND Ban hành Quy chế quản lý và giao, cho thuê mặt nước đề nuôi thủy sản lồng bè, nhuyễn thể 2 mảnh vỏ tại các vùng nước tại tỉnh BR-VT 18/06/2014 28/06/2014
Còn hạn
05-CT/UBND Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị Quyết 12-NQ/TU ngày 02/8/2010 về phát triển ngành thủy sản tỉnh BR-VT... 27/03/2014 27/03/2014
Còn hạn
43/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định kiểm soát trong khai thác, thu mua, bảo quản, vận chuyển, chế biến xuất khẩu và xử lý chất thải cá nóc giai đoạn 2013-2015 trên địa... 28/10/2013 08/11/2013
Còn hạn
2071/QĐ-UBT Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển khai thác, cơ khí, cảng cá và dịch vụ hậu cần thủy sản tỉnh BR-VT giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm... 11/09/2013 10/09/2013
Còn hạn
2072/QD-UBT Quyết định phê duyệt quy hoạch hệ thống các khu bảo tồn vùng nước thủy nội địa tỉnh BR-VT đến năm 2020 11/09/2013 11/09/2013
Còn hạn
2072/QĐ-UBND Phê duyệt quy hoạch hệ thống các khu bảo tồn vùng nước thủy nội địa tỉnh BR-VT đến năm 2020 11/09/2013 11/09/2013
Còn hạn
2640/QĐ-UBT Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh BR-VT đến năm 2020 05/12/2012 05/12/2012
Còn hạn
2641/QĐ-UBT Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển chế biến và tiêu thụ thủy sản tỉnh BR-VT đến năm 2020 05/12/2012 05/12/2012
Còn hạn
1548/QĐ-UBT Quyết định phê duyệt Kế hoạch Nuôi trồng thủy sản tỉnh BR-VT đến năm 2020 10/08/2012 10/08/2012
Còn hạn
50/2010/QĐ-UBND Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết 12-NQ/TU của BTV Tỉnh Ủy về phát triển ngành thủy sản đến năm 2015 22/10/2010 22/10/2010
Còn hạn
Showing 16 results.