Hệ Thống Văn Bản Hành Chính Hệ Thống Văn Bản Hành Chính
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 48 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 3
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
02/2020/TT-BNNPTNT Quy định tiêu chí kinh tế trang trại 28/02/2020 14/04/2020
Còn hạn
07/2019/TT-BNN Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thức ăn thủy sản 07/08/2019 01/01/2020
Còn hạn
886/QĐ-BNN công bố Danh sách cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác 19/03/2019 19/03/2019
Còn hạn
26/2018/TT-BNNPTNT Quy định về quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản 15/11/2018 01/01/2019
Còn hạn
19/2018/TT-BNN Hướng dẫn về phát triển và bảo vệ nguồn lợi thủy sản 15/11/2018 01/01/2019
Còn hạn
24/2018/TT-BNNPTNT Quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản 15/11/2018 01/01/2019
Còn hạn
04/2018/TT-BNNPTNT quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ tiến bộ trong nông nghiệp 03/05/2018 01/07/2018
Còn hạn
02/2018/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT, Thông tư 25/2013/TT-BNNPTNT, Thông tư 02/2006/TT-BTS, Thông tư 62/2008/TT-BNN và Thông tư... 31/01/2018 17/03/2018
Hết hạn
31/2017/TT-BNNPTNT Quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai 29/12/2017 23/02/2018
Hết hạn
27/2017/TT-BNNPTNT Hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu 25/12/2017 15/02/2018
Còn hạn
26/2017/TT-BNNPTNT Quy định theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng. 15/11/2017 01/01/2018
Còn hạn
20/2017/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 04/04/2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản 10/11/2017 25/12/2017
Còn hạn
12/2017/TT-BNNPTNT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở sản xuất giống và nuôi cá rô phi 07/06/2017 10/07/2017
Còn hạn
09/2017/TT-BNNPTNT hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp 17/04/2017 31/05/2017
Còn hạn
05/2017/TT-BNNPTNT Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 01/03/2017 15/04/2017
Còn hạn
03/2017/TT-BNNPTNT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thuỷ sản 13/02/2017 13/08/2017
Còn hạn
28/2016/TT-BNNPTNT Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam 27/07/2016 10/09/2016
Còn hạn
21/2016/TT-BNNPTNT Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản 28/06/2016 15/08/2016
Còn hạn
15/2016/TT-BNNPTNT Hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nghiệp 10/06/2016 25/07/2016
Còn hạn
15/2016/TT-BNNPTNT hướng dẫn điều kiện và tiêu chí hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt,... 10/06/2016 25/07/2016
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 48 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 3