Hệ Thống Văn Bản Hành Chính Hệ Thống Văn Bản Hành Chính
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 92 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 5
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
26/2017/TT-BNNPTNT Quy định theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng. 15/11/2017 01/01/2018
Còn hạn
20/2017/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 04/04/2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản 10/11/2017 25/12/2017
Còn hạn
119/2017/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 01/11/2017 15/12/2017
Còn hạn
2846/QĐ-UBND Quy định chi tiết mức hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh theo Nghị Định 02/2017/NĐ-CP của Chính phủ 10/10/2017 10/10/2017
Còn hạn
108/2017/NĐ-CP Về quản lý phân bón 20/09/2017 20/09/2017
Còn hạn
100/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản 18/08/2017 18/08/2017
Còn hạn
90/2017/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y 31/07/2017 15/09/2017
Còn hạn
12/2017/TT-BNNPTNT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở sản xuất giống và nuôi cá rô phi 07/06/2017 10/07/2017
Còn hạn
09/2017/TT-BNNPTNT hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp 17/04/2017 31/05/2017
Còn hạn
41/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn... 05/04/2017 20/05/2017
Còn hạn
41/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn... 05/04/2017 20/05/2017
Còn hạn
39/2017/NĐ-CP Quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản 04/04/2017 20/05/2017
Còn hạn
30/2017/NĐ-CP Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 21/03/2017 05/05/2017
Còn hạn
23/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 162/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng... 13/03/2017 01/05/2017
Còn hạn
05/2017/TT-BNNPTNT Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 01/03/2017 15/04/2017
Còn hạn
03/2017/TT-BNNPTNT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thuỷ sản 13/02/2017 13/08/2017
Còn hạn
02/2017/NĐ-CP Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh 09/01/2017 25/02/2017
Còn hạn
168/2016/NĐ-CP Quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành... 27/12/2016 15/02/2017
Còn hạn
154/2016/NĐ-CP Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 16/11/2016 01/01/2017
Còn hạn
285/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y 14/11/2016 01/01/2017
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 92 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 5