Hệ Thống Văn Bản Hành Chính Hệ Thống Văn Bản Hành Chính
Số kiệuTrích yếuLĩnh vực
Người kýBan hành từTrạng thái
đến ngày
« Cơ bản
Showing 1 - 20 of 129 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 7
Số hiệu văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trạng thái
02/2020/TT-BNNPTNT Quy định tiêu chí kinh tế trang trại 28/02/2020 14/04/2020
Còn hạn
13/2020/NĐ-CP Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi 21/01/2020 05/03/2020
Còn hạn
94/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác 13/12/2019 01/02/2020
Còn hạn
07/2019/TT-BNN Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thức ăn thủy sản 07/08/2019 01/01/2020
Còn hạn
65/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực... 18/07/2019 09/09/2019
Hết hạn
62/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa 11/07/2019 01/09/2019
Hết hạn
42/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản 16/05/2019 05/07/2019
Còn hạn
42/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản 16/05/2019 05/07/2019
Hết hạn
886/QĐ-BNN công bố Danh sách cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác 19/03/2019 19/03/2019
Còn hạn
26/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản 08/03/2019 25/04/2019
Còn hạn
165/QĐ-UBND Quy định tiêu chí xét chọn nhà đầu tư và dự án đầu tư về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch trên địa bàn tỉnh BR-VT 22/01/2019 22/01/2019
Còn hạn
06/2019/NĐ-CP Về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp 22/01/2019 10/03/2019
Còn hạn
160/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai 19/11/2018 01/01/2019
Còn hạn
26/2018/TT-BNNPTNT Quy định về quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản 15/11/2018 01/01/2019
Còn hạn
19/2018/TT-BNN Hướng dẫn về phát triển và bảo vệ nguồn lợi thủy sản 15/11/2018 01/01/2019
Còn hạn
24/2018/TT-BNNPTNT Quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản 15/11/2018 01/01/2019
Còn hạn
116/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông... 07/09/2018 25/10/2018
Còn hạn
115/2018/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm 04/09/2018 20/10/2018
Còn hạn
114/2018/NĐ-CP Về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước 04/09/2018 04/09/2018
Còn hạn
109/2018/NĐ-CP Nông nghiệp hữu cơ 29/08/2018 15/10/2018
Còn hạn
Showing 1 - 20 of 129 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 7