Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Long Tân – xã điểm trong xây dựng nông thôn mới nâng cao của huyện Đất Đỏ
10:26 | 11/05/2020 Print   E-mail    

 

Theo ông Nguyễn Hồng Phúc, Chủ tịch UBND xã Long Tân, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể xã luôn cố gắng làm tốt công tác tuyên truyền, khâu dễ làm trước, khâu khó làm sau, vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn.

Long Tân là 1 trong 6 xã điểm được tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lựa chọn xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2012. Xuất phát điểm để bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, xã Long Tân có 8/19 tiêu chí đạt yêu cầu, cần triển khai thực hiện 11 tiêu chí chưa đạt.

 

 

 

Để hoàn thành nhiệm vụ, Huyện ủy, UBND huyện Đất Đỏ đã đi sâu, đi sát, lãnh đạo, chỉ đạo xã Long Tân trong việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó là sự đoàn kết nhất trí, một lòng thực hiện các mục tiêu chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã... Sau 2 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Long Tân đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới và được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014. Đây là xã đầu tiên trong số 6 xã điểm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2012 được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Mô hình trồng Quýt tại xã Long Tân

 

 

Xác định xây dựng nông thôn mới là một Chương trình trọng điểm mang tính chiến lược, lâu dài và xuyên suốt, hướng tới mục tiêu tăng trưởng và phát triển nông thôn bền vững. Chính vì vậy, ngay sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014, Đảng bộ và chính quyền xã Long Tân đã tập trung xây dựng kế hoạch tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và phấn đấu đến năm 2019 đạt xã nông thôn mới nâng cao. Mục tiêu chính sẽ tập trung xây dựng kế hoạch phát triển công nghiệp – TTCN – thương mại – dịch vụ trên địa bàn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; khảo sát xây dựng mô hình sản xuất phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, hướng tới việc được chứng nhận VietGap theo quy định; nhanh chóng kiện toàn Hợp tác xã, có nhiều mô hình liên kết liên doanh tiêu thụ sản phẩm; tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các nguồn vốn vay phát triển sản xuất…

Sau nhiều năm thực hiện, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, xã Long Tân đã đạt được những kết quả quan trọng góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của địa phương. Phát triển sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng, kinh tế kỹ thuật, phát triển văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe người dân, bảo vệ môi trường và giữ vững quốc phòng - an ninh, đời sống vật chất, tinh thần người dân nông thôn được nâng cao rõ rệt. Cụ thể, việc cơ giới hóa các khâu trong sản suất nông nghiệp tăng khá nhanh; mức độ cơ giới hóa trong khâu làm đất khoảng 95%, diện tích thu hoạch bằng máy trên 90%; hợp tác xã nông nghiệp – dịch vụ - thương mại từng bước đi vào hoạt động, mang lại lợi ích cho xã viên; xã có 4 trang trại, đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo vùng sản xuất tập trung, tạo động lực thúc đẩy kinh tế hộ gia đình. Thu nhập bình quân/đầu người trên địa bàn xã đạt 53 triệu đồng/người/năm; xã và 3/3 ấp đạt chuẩn văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều chiếm 4,53%/tổng số hộ toàn xã, hiện xã không còn hộ nghèo chuẩn quốc gia; tỷ lệ người dân tham gia BHXH đạt trên 90%.

Với những kết quả đã đạt được, xã Long Tân huyện Đất Đỏ đủ điều kiện xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 100% thành viên hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh đã thống nhất đề nghị UBND tỉnh quyết định công nhận xã Long Tân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trên cơ sở đó, ngày 24/3/2020 Long Tân đã được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tại Quyết định số 628/QĐ-UBND.

May-VPĐP