Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Video "Phục hồi vườn tiêu bị bệnh chết chậm"
01:55 | 11/02/2020 Print   E-mail    

          Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính gửi đến các tổ chức, cá nhân video "Phục hồi vườn tiêu bị bệnh chết chậm". Sản phẩm của dự án “Xây dựng mô hình phục hồi vườn tiêu bị bệnh chết chậm bằng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp tại một số tỉnh Tây nguyên” do Phó cục trưởng Cục Bảo vệ thực vậtNguyễn Quý Dương là Chủ nhiệm DA),

           Video clip đã được pháp sóng trong chương trình "Bạn của Nhà nông" trên kênh VTV2 05 lần, vào lúc 10h30, 16h45 ngày 13/12/2019 và 5h45, 14h và 16h45 ngày 14/12/2019.


            Xem video bấm vào đường dẫn https://youtu.be/cEYSAptKpFI