Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Phấn đấu năm 2030 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu triển khai thực hiện 15 mô hình cây con ứng dụng khoa học công nghệ của Israel
10:41 | 14/01/2020 Print   E-mail    

           Nhằm xây dựng nền sản xuất nông nghiệp tỉnh phát triển theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn, năng suất cao, chất lượng tốt, hiệu quả và sức cạnh tranh cao, ngang bằng với trình độ của các tỉnh, thành phố phát triển hàng đầu về nông nghiệp trong cả nước và khu vực Đông Nam Á, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3656/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về phê duyệt Đề án nghiên cứu khả thi về phát triển bền vững nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Israel tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Mô hình điển hình trồng rau nhà kính là 01 trong 15 mô hình ứng dụng công nghệ cao của Israel


          Theo đó, Quyết định đưa ra các giải pháp để nâng cao năng lực ứng dụng khoa học và công nghệ của Israel vào phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Bà Rịa - Vũng Tàu thông qua việc thuê chuyên gia để giúp từng xã triển khai ứng dụng công nghệ của Israel trong sản xuất, kết nối, chuyển giao công nghệ tốt nhất cho người dân để sản xuất; Triển khai thực hiện 15 mô hình cây con quan trọng, có tiềm năng áp dụng khoa học kỹ thuật nhiều vào sản xuất, phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương, có lợi thế cạnh tranh để làm thí điểm.

        Cụ thể, Mô hình điển hình trồng rau nhà kính (Polyhouse) tại Thành phố Vũng Tàu (2.000 m2), Thành phố Bà Rịa (2.000 m2), Thị xã Phú Mỹ (01 ha), Huyện Côn Đảo (6.000 m2). Tổng diện tích thí điểm là 02 ha cho 4 địa phương;Mô hình điển hình trồng rau nhà lưới (Nethouse) tại Thị xã Phú Mỹ (02 ha), Huyện Côn Đảo (02 ha), và Huyện Long Điền - rau gia vị (02 ha). Tổng diện tích thí điểm là 06 ha; Mô hình điển hình trồng hoa kết hợp du lịch tại thành phố Vũng Tàu (01 ha), thành phố Bà Rịa (01 ha) và huyện Côn Đảo (02 ha); Mô hình điển hình trồng lúa hữu cơ tại huyện Đất Đỏ (xã Long Tân, xã Láng Dài) quy mô mỗi mô hình là 5.000 m2; Mô hình điển hình trồng tiêu, quy mô 02 ha tại huyện Châu Đức;Mô hình điển hình trồng ca cao: Thí điểm 02 ha mô hình trồng ca cao xen canh điều tại huyện Châu Đức; Mô hình điển hình trồng bưởi: Thí điểm 1 mô hình trồng bưởi da xanh tại thị xã Phú Mỹ và 1 mô hình bưởi da xanh tại huyện Đất Đỏ, mỗi mô hình thí điểm 02 ha, tổng quy mô đầu tư cho mô hình bưởi da xanh là 04 ha. Diện tích đất để thực hiện mô hình trồng bưởi thí điểm là do người dân đóng góp.

          Mô hình điển hình trồng bơ: Thí điểm 02 ha trồng bơ trên địa bàn huyện Châu Đức; Mô hình điển hình trồng sầu riêng: Thí điểm 02 ha trồng sầu riêng trên địa bàn huyện Châu Đức; Mô hình điển hình trồng cam: Thí điểm 1 mô hình trồng cam 02 ha tại huyện Xuyên Mộc; Mô hình điển hình trồng na (mãng cầu ta): Thí điểm trồng mãng cầu ta ứng dụng công nghệ cao tại huyện Đất Đỏ với diện tích 02 ha;Mô hình điển hình trồng thanh long: Thí điểm 2 mô hình tại huyện Xuyên Mộc, mỗi mô hình thí điểm 02 ha, tổng quy mô đầu tư là 04 ha. Diện tích đất làm mô hình thí điểm do nông dân đóng góp; Mô hình điển hình trồng nhãn xuồng cơm vàng: Thí điểm ở huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ và Thị xã Phú Mỹ, mỗi huyện thí điểm ít nhất 02 ha; Mô hình điển hình trồng nhãn xuồng bắp cải: Thí điểm 02 ha trồng nhãn xuồng bắp cải tại Xuyên Mộc và thị xã Phú Mỹ; Mô hình điển hình chăn nuôi bò thịt: Thí điểm chăn nuôi bò thịt ứng dụng công nghệ tại huyện Xuyên Mộc, huyện Đất Đỏ với quy mô 10 con/hộ và nuôi thí điểm tại 2 hộ.

          Muc tiêu đến cuối năm 2030 tổng sản phẩm sản xuất nông nghiệp và thu nhập trên đơn vị diện tích đất sản xuất nông nghiệp đến năm 2030 lên gấp 1,5 - 2,0 lần so với với năm 2019; Vận động trên 50% doanh nghiệp đang hoạt động đủ các điều kiện công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đăng ký để được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Tỷ lệ canh tác nông nghiệp áp dụng công nghệ cao trong tỉnh đạt trên 40%, thu nhập nông dân tăng ít nhất 50% so với hiện nay. Số lao động qua đào tạo nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt trên 50% lao động nông nghiệp.

                                                                                          VTH