Lãnh Đạo Sở Lãnh Đạo Sở
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019, triển khai Kế hoạch năm 2020
08:16 | 02/01/2020 Print   E-mail    

         Ngày 30/12/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị tổng kết ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020.

Đến tham dự và cùng chủ trì Hội nghị có ông Lê Tuấn Quốc – Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, ông Trần Văn Cường – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, cùng toàn thể cán bộ, công chức của quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Năm 2019, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai kế hoạch trong điều kiện tiếp tục phải đối mặc với nhiều khó khăn, thách thức như: Giá cả vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi,… ở mức cao; trong khi đó, thời tiết diễn biến bất thường trên cả nước, trong sản xuất nông nghiệp luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; thị trường giá cả tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp không ổn định, vẫn còn xảy ra tình trạng “được mùa mất giá”,…

Song, Ngành nông nghiệp đã tập trung thực hiện các giải pháp như: Tập trung hỗ trợ đầu tư sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, tăng cường công tác khuyến nông - khuyến ngư, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, các công trình xây dựng cơ bản được đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhằm sớm hoàn thành đưa vào phục vụ sản xuất, công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được tổ chức thực hiện đồng bộ, hạn chế ảnh hưởng đến năng xuất, sản lượng cây trồng, vật nuôi, không xảy ra hạn hán, xâm nhập mặn trên diện rộng trong vụ Đông Xuân, công tác quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm được tăng cường, không xảy ra sự cố lớn về an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh,… nên ngành nông nghiệp đã tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

* Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tính theo giá hiện hành là 37.824 tỷ đồng, tăng 5,8% so năm 2018. Trong đó:

- Giá trị sản xuất nông nghiệp (ước) 12.391 tỷ đồng, tăng 4,9% so năm 2018, trong đó: Trồng trọt 7.327 tỷ đồng, tăng 2,3% so cùng kỳ; chăn nuôi 5.064 tỷ đồng, tăng 9% so cùng kỳ.

- Giá trị sản xuất thủy sản (ước) 25.306 tỷ đồng, tăng 6,2% so năm 2018, trong đó: Khai thác 23.237 tỷ đồng, tăng 6% so cùng kỳ; nuôi trồng 2.069 tỷ đồng, tăng 8% so cùng kỳ.

- Giá trị sản xuất lâm nghiệp (ước) 127 tỷ đồng, tăng 2,4% so năm 2018.

* Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tính theo giá so sánh 2010: 19.216 tỷ đồng, tăng 3,87% so năm 2018. Chia theo ngành sản xuất:

- Giá trị sản xuất nông nghiệp (ước) 8.362 tỷ đồng, tăng 3,45% so năm 2018, thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch 3,81%, trong đó: Trồng trọt 4.603 tỷ đồng, tăng 3,51% so năm 2018, vượt 0,01% kế hoạch (chỉ tiêu kế hoạch 3,50%); chăn nuôi 3.759 tỷ đồng, tăng 3,38% so năm 2018, thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch 4,21%.

- Giá trị sản xuất thủy sản (ước) 10.778 tỷ đồng, tăng 4,21% so năm 2018, đạt 100% kế hoạch (chỉ tiêu kế hoạch 4,21%), trong đó: Khai thác 9.737 tỷ đồng, tăng 4,18% so năm 2018, đạt 100% kế hoạch (chỉ tiêu kế hoạch 4,18%); nuôi trồng 1.041 tỷ đồng, tăng 4,51% so năm 2018, vượt 0,07% kế hoạch (chỉ tiêu kế hoạch 4,44%).

- Giá trị sản xuất lâm nghiệp (ước) 76 tỷ đồng, tăng 1,20% so năm 2018, vượt 0,01% kế hoạch (chỉ tiêu kế hoạch 1,19%).

* Tỷ lệ che phủ cây xanh đạt 44,37% (vượt chỉ tiêu kế hoạch là 44,2%), trong đó: Tỷ lệ che phủ rừng đạt 13,76% (vượt chỉ tiêu kế hoạch 13,75%).

* Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,8%, trong đó: Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đạt 90,09%, vượt chỉ tiêu kế hoạch là 88,4% (trong đó, trên địa bàn do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn phục vụ đạt 80%, vượt chỉ tiêu kế hoạch là 79,5%).

* Số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 34/45 xã, đạ 75,6% (vượt chỉ tiêu kế hoạch là 32 xã).

 Năm 2020 là năm cuối cùng tăng tốc, về đích thực hiện hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn dự báo tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn, đặc biệt là tình hình biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, kèm theo thiên tai khó lường, hạn hán, xâm nhập mặn, ô nhiễm môi trường,... diễn biến ngày càng phức tạp; Dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi vẫn là thách thức luôn tiềm ẩn trong thực tiễn sản xuất, trong đó bệnh Dịch tả heo Châu Phi cần thời gian dài để xử lý.

Mục tiêu của ngành nông nghiệp trong năm 2020 là tiếp tục phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức hợp lý, xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn trên cơ sở phát huy các lợi thế so sánh và tổ chức cơ cấu lại ngành gắn với xây dựng nông thôn mới; áp dụng khoa học công nghệ để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao; nâng cao thu nhập và đời sống của dân cư nông thôn; quản lý và sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

 Trong Hội nghị tổng kết, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đặt ra các chỉ tiêu thực hiện trong năm 2020:

- Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tính theo giá so sánh 2010: 19.928 tỷ đồng, tăng 3,71% so năm 2019, chia theo ngành sản xuất: 

+ Giá trị sản xuất nông nghiệp 8.652 tỷ đồng, tăng 3,46% so năm 2019, trong đó: Trồng trọt 4.762 tỷ đồng, tăng 3,44%; chăn nuôi 3.890 tỷ đồng, tăng 3,49%.

+ Giá trị sản xuất thủy sản 11.199 tỷ đồng, tăng 3,91% so năm 2019, trong đó: Khai thác 10.111 tỷ đồng, tăng 3,84%; nuôi trồng 1.088 tỷ đồng, tăng 4,53%.

+ Giá trị sản xuất lâm nghiệp 77 tỷ đồng, tăng 1,10% so năm 2019.

- Duy trì tỷ lệ che phủ cây xanh đạt 43,94%, trong đó tỷ lệ che phủ rừng là 13,70%. 

- Tỷ lệ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 99,8%, trong đó tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước máy đạt 93%.

Một số hình ảnh tại Hội nghị tổng kết:

Ông Trần Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT phát biểu tại Hội nghị
Đại diện huyện Đất Đỏ phát biểu ý kiến tại Hội nghị
Đại diện Chi cục Chăn nuôi và Thú y tham gia ý kiến tại Hội nghị
Ông Lê Tuấn Quốc  - Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

VPS