Thông tin Lâm nghiệp Thông tin Lâm nghiệp
Tăng cường quản lý bảo vệ rừng, PCCCR mùa khô 2019-2020 và trong dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý năm 2020
07:42 | 12/12/2019 Print   E-mail    

          Ngày 03/12/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 3081/SNN-CCKL về tăng cường quản lý bảo vệ rừng, PCCCR mùa khô 2019-2020 và trong dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý năm 2020.

Lực lượng Kiểm lâm tuần tra bảo vệ rừng trên núi Minh Đạm

          Nhằm chủ động thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng, phòng chống các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Canh Tý năm 2020 và trong suốt mùa khô 2019 - 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các Chủ rừng và Chi cục Kiểm lâm thường xuyên kiểm tra các địa bàn trọng điểm về phá rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật, xác định đường dây “đầu nậu” để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm hành vi vi phạm các quy định của Luật Lâm nghiệp. Kiên quyết xử lý những tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, tiêu cực, bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm.

          Nghiêm túc triển khai thực hiện phương án phòng cháy chữa cháy rừng, sẵn sàng chuẩn bị lực lượng, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ, phù hợp với từng khu vực có nguy cơ xảy ra cháy rừng; Chủ động kiểm soát tình hình, kịp thời phát hiện và khống chế nhanh nhất các trường hợp cháy rừng, kiên quyết không để xảy ra cháy lớn.

          Chi cục Kiểm lâm tổ chức thực hiện tốt quy chế phối hợp liên ngành giữa Kiểm lâm, Công an, Quân đội trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, có các phương án đảm bảo lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần, thường trực, sẵn sàng phối hợp các lực lượng ứng phó, xử lý các tình huống cấp bách trong bảo vệ rừng và khi cháy rừng xảy ra.

          Củng cố lực lượng tuần tra hàng ngày để bảo vệ rừng, PCCCR, ngăn chặn người không được phép vào rừng. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuần tra trên lâm phần được giao, đặc biệt đối với những khu vực rừng trọng điểm cháy rừng, phá rừng. Tổ chức họp giao định kỳ giữa các chủ rừng và cơ quan kiểm lâm trong suốt mùa cao điểm PCCCR để kịp thời chấn chỉnh những thiết sót trong công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR.

          Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục bảo vệ rừng và PCCCR trong cộng đồng dân cư bằng các hình thức phù hợp với từng địa bàn nhất là trong những tháng cao điểm của mùa khô 2019 - 2020.

          Tổ chức theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ Website: Kiemlam.org.vn và tin nhắn phát hiện sớm các điểm cháy rừng từ phần mềm của Chi cục Kiểm lâm tỉnh để kiểm tra phát hiện sớm các điểm cháy, báo cáo ngay khi phát hiện cháy rừng về Văn phòng thường trực Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh theo số điện thoại: 02543.732.320 để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết.

                                                                             VTH