Thông tin Lâm nghiệp Thông tin Lâm nghiệp
Bảo vệ rừng đặc dụng trước thực trạng lấn chiếm, tái chiếm đất lâm nghiệp trồng cây sai mục đích xây dựng công trình trái phép
07:13 | 12/11/2019 Print   E-mail    

       Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu với diện tích 10.366,18 ha là khu rừng đặc dụng ven biển có vai trò phòng hộ, bảo vệ môi trường; bảo tồn hệ sinh thái cây họ Dầu trên vùng đất cát ven biển; bảo vệ các nguồn gien của những loài động, thực vật quý hiếm; phục vụ nghiên cứu khoa học và những vai trò khác liên quan đến rừng.

Hạt Kiểm lâm Xuyên Mộc phối hợp với BQL Khu BTTN Bình Châu-Phước Bửu tổ chức tuần tra, bảo vệ rừng trong lâm phần rừng đặc dụng

Hơn 20 năm qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã quan tâm đầu tư bảo vệ và phát triển rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu thông qua nhiều chương trình, dự án bảo vệ, phát triển rừng đặc dụng và đạt những kết quả trong công tác trồng rừng mới, nâng cao chất lượng rừng, giảm các vụ xâm hại rừng. Bên cạnh những kết quả đạt được thì tình hình chặt phá, chiếm đất rừng để trồng cây sai mục đích bảo tồn (như: cây Mỳ, Tràm, cây ăn quả) và khai thác rừng trái phép vẫn còn xảy ra và diễn biến phức tạp làm mất rừng và suy giảm chất lượng rừng. Có khoảng 760 hộ dân đang sử dụng đất rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu để canh tác trồng cây sai mục đích, với diện tích khoảng 1.668,77ha chiếm 16,10% diện tích của Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu; riêng diện tích đất các hộ dân sử dụng đất lấn chiếm đất rừng trên địa bàn xã Bình Châu là tương đối nhiều khoảng 1.350,34ha, với khoảng 564 hộ dân đang sử dụng, canh tác, chiếm tỷ lệ 86,63% so với tổng diện tích đất các hộ dân sử dụng đất lấn chiếm đất rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu; nhiều trường hợp người dân tự mua bán đất rừng đặc dụng trái phép, trồng cây sai mục đích, sử dụng đất rừng trái phép để xây dựng các công trình ảnh hưởng đến tình hình an ninh tại một số địa phương trên địa bàn huyện.

Để bảo vệ và phát triển rừng bền vững, bảo vệ vốn tài nguyên rừng quý giá;  ngăn chặn tình trạng người dân vào rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu sinh sống, sử dụng đất để canh tác trồng cây sai mục đích bảo tồn và phục hồi lại diện tích rừng, nâng cao chất lượng rừng. Tỉnh uỷ, UBND tỉnh có chủ trương khôi phục lại hiện trạng rừng đặc dụng, trồng các loài cây phù hợp; ban hành chính sách hỗ trợ di dời các hộ dân đang cư trú, canh tác trong Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu ra khỏi rừng và Đề án ngăn chặn, khắc phục tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu đang được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Khi có chủ trương ban hành chính sách hỗ trợ di dời các hộ dân đang cư trú, canh tác trong Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu ra khỏi rừng. Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã tổ chức rà soát, kiểm kê, thống kê diện tích hộ dân sử dụng, canh tác và hiện trạng cây trồng, tài sản của các hộ dân đang sinh sống, sử dụng để canh tác kể cả trước và sau khi có chủ thể quản lý. Kết quả kiểm kê là căn cứ, cơ sở để các hộ dân được hưởng các chính sách khi thực hiện Đề án ngăn chặn, khắc phục tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu. Mọi trường hợp người dân tự thay đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích đã kiểm kê hiện trạng trước đây hoặc sử dụng đất của hộ khác đã được kiểm kê trước đây để trồng cây sai mục đích, xây dựng công trình trái pháp luật, việc sử dụng đất không đúng hiện trạng kiểm kê ban đầu, các trường hợp lấn chiếm mới sẽ không có cơ sở để được giải quyết chính sách khi thực hiện Đề án ngăn chặn, khắc phục tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu. Chủ rừng, cơ quan kiểm lâm, chính quyền địa phương kiên quyết loại bỏ ngay cây trồng sai mục đích, tháo dỡ ngay công trình xây dựng trái pháp luật trong lâm phần, lập hồ sơ vụ việc, xử lý vi phạm theo quy định pháp luật. Tổ chức, cá nhân lợi dụng "chính sách hỗ trợ di dời các hộ dân đang cư trú, canh tác trong Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu khỏi rừng" mà xâm phạm rừng, phá rừng, lấn chiếm đất, mua bán đất lâm nghiệp trái phép, đón đầu đề án để trục lợi gây bất ổn trong công tác quản lý bảo vệ rừng và làm ảnh hưởng an ninh địa phương hoặc có hành vi vi phạm khác làm ảnh hưởng đến việc triển khai Đề án ngăn chặn, khắc phục tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nếu phát hiện trường hợp vi phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; người dân báo tin, phản ánh, tố giác đến cơ quan chức năng gần nhất hoặc báo tin qua số điện thoại:

- BCĐ Chương trình MTPTLNBV tỉnh BR-VT (Chi cục Kiểm lâm): 0254. 3732320.

- BCĐ Chương trình MTPTLNBV huyện Xuyên Mộc (Hạt Kiểm lâm Xuyên Mộc): 0254. 3878180.

- BQL Khu BTTN Bình Châu-Phước Bửu (Chủ rừng): 0254. 3878199.

Quốc Bảo