Thông tin Lâm nghiệp Thông tin Lâm nghiệp
Tổng kiểm tra, rà soát, phân loại và thống kê cơ sở gây nuôi động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
09:09 | 23/10/2019 Print   E-mail    

Nhằm tổ chức triển khai thực hiện tốt chế độ quản lý, bảo vệ, đảm bảo các trình tự, thủ tục trong việc gây nuôi các loài động vật rừng thông thường; động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và động vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục CITES; phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả những rủi ro trong hoạt động nuôi động vật hoang dã, đặc biệt là đối với những cơ sở nuôi các loài như: gấu, cá sấu, trăn, rắn,...; đồng thời thực thi nghiêm pháp luật về quản lý cơ sở nuôi động vật hoang dã theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP 22/01/2019 của Chính phủ,

 Hạt Kiểm lâm Châu Đức- Bà Rịa kiểm tra cơ sở gây nuôi Cầy vòi hương tại xã Suối Rao, huyện Châu Đức

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm tổ chức triển khai tổng kiểm tra, rà soát, phân loại và thống kê toàn bộ cở sở gây nuôi động vật trên địa bàn quản lý; phân loại cụ thể động vật gây nuôi theo 03 nhóm chính: động vật rừng thông thường; động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và động vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục CITES;

Qua công tác kiểm tra, lực lượng Kiểm lâm tổ chức phổ biến và hướng dẫn chủ cơ sở nuôi động vật hoang dã đảm bảo điều kiện an toàn về chuồng trại, vệ sinh môi trường và phòng ngừa dịch bệnh, ghi chép sổ theo dõi nuôi theo mẫu; khuyến khích cơ sở nuôi báo cáo hoạt động nuôi của cơ sở bằng tệp điện tử. Xây dựng và kịp thời tổ chức phương án phòng ngừa, xử lý tình huống động vật tấn công người hoặc thoát khỏi môi trường có kiểm soát; Đồng thời, kiên quyết xử lý các cơ sở vi phạm, không đảm bảo điều kiện về nguồn gốc vật nuôi và điều kiện nuôi theo quy định của pháp luật.

Các Hạt Kiểm lâm khẩn trương hoàn thành việc tổng kiểm tra, rà soát, phân loại, thống kê các cơ sở gây nuôi động vật hoang dã trên địa bàn quản lý trước ngày 15/11/2019.

Thép