Nuôi trồng - Khai Thác Thủy Sản Nuôi trồng - Khai Thác Thủy Sản
Công bố mở Cảng cá Ban Quản lý Cảng cá Lộc An là Cảng loại II
08:21 | 02/10/2019 Print   E-mail    

          Ngày 18/9/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2461/QĐ-UBND về công bố mở Cảng cá Ban Quản lý Cảng cá Lộc An là Cảng loại II.

Cảng cá Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu


          Theo đó, Cảng cá Ban Quản lý Cảng cá Lộc An gồm có 02 cơ sở như sau:

          - Cơ sở 01: thuộc ấp An Hải, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Vị trí tọa độ của cảng cá là 10°2770"N; 10/27'95'H. Vị trí điểm đầu của luồng với độ sâu 3m, chiều rộng luồng vào cảng từ 90 – 100m, chiều dài cầu cảng 200m, độ sâu vùng nước đậu tàu 03m. Cỡ, loại tàu lớn nhất có thể cập cảng dài > 15 mét; rộng >04 mét, năng lực bốc dỡ hàng hóa khoảng 70.000 tấn/năm.

          - Cơ sở 02: thuộc ấp Thanh Bình 4, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Vị trí tọa độ của cảng cá là 10°32 25 N; 107°32 53 E. Vị trí điểm đàu của luồng với độ sâu 4,9 mét, chiều rộng luồng vào cảng từ 90 - 100m, chiều dài cầu cảng 40m, độ sâu vùng nước đậu tàu là 4,9m. Cỡ, loại tàu lớn nhất có thể cập cảng dài >15 mét; rộng >04 mét, năng lực bốc dỡ hàng hóa khoảng 20.000 tấn/năm.

          Các dịch vụ nghề cá của Cảng cá nêu trên gồm: nước đá, nhiên liệu, nước ngọt, lương thực, thực phẩm, cho thuê kho chứa ngư lưới cụ, dịch vụ cơ khí...

          Thời gian bắt đầu hoạt động từ ngày 15/9/2019.

                                                                                      VTH