Nuôi trồng - Khai Thác Thủy Sản Nuôi trồng - Khai Thác Thủy Sản
Nâng cao hiệu quả chống khai thác hải sản bất hợp pháp
02:42 | 22/07/2019 Print   E-mail    

        Ngày 11/7/2019, Văn phòng Chính phủ có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo quốc gia về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Ngay sau khi thủy sản xuất khẩu vào thị trường EU bị áp dụng biện pháp ‘thẻ vàng”, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quan tâm, chỉ đạo quyết liệt nhằm sớm gỡ bỏ “thẻ vàng”. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian qua, các bộ, ban, ngành và Ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển đã có nhiều nỗ lực trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, nhất là tập trung vào các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu (EC) về chống khai thác IUU. Đến nay, đã đạt được một số kết quả bước đầu đáng ghi nhận như đã hoàn thành xây dựng khung pháp lý để quản lý, phát triển ngành thủy sản theo hướng bền vững, có trách nhiệm và hội nhập quốc tế; đã ngăn chặn và chấm dứt hoàn toàn tình trạng tàu cá, ngư dân ta xâm phạm và khai thác hải sản trái phép ở vùng biển các nước quốc đảo Thái Bình Dương. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác IUU, vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 596/QĐ-TTg ngày 20/5/2019 thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về IUU. Tuy nhiên, dù đạt được một số kết quả bước đầu đáng ghi nhận, công tác chống khai thác IUU vẫn chưa đạt yêu cầu theo các khuyến nghị của EC, chưa tạo ra được những chuyển biến mạnh mẽ.

 

Cán bộ Đồn Biên phòng Bình Châu (huyện Xuyên Mộc) tuyên truyền quy định pháp luật cho ngư dân trong quá trình đánh bắt hải sản

 

Để tháo gỡ các bất cập đồng thời đáp ứng đầy đủ các khuyến nghị của phía EC nhằm sớm tháo gỡ “thẻ vàng”, yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU là lãnh đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ, Ban, Ngành liên quan và đặc biệt là Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển cần xác định nhiệm vụ chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu. Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành và các địa phương phải quán triệt và tập trung nguồn lực triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; và triển khai thực hiện một số công việc cụ thể sau:

Kiểm soát tàu cá vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Triển khai hệ thống theo dõi, giám sát và kiểm soát tàu cá hoạt động trên biển. UBND 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển tăng cường chỉ đạo, tổ chức lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá theo quy định.

Bộ Quốc phòng chủ trì và phối hợp với UBND 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển ngăn chặn, chấm dứt tàu cá Việt Nam vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ tàu cá khi xuất bến, nhập bến; tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các vùng biển, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khai thác IUU; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ tại Văn phòng thanh tra, kiểm soát nghề cá tại cảng cá.

Bộ Công an điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân Việt Nam khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài; tổ chức, cá nhân sử dụng biển số giả, sơn tàu cá giống tàu cá nước sở tại để đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; khởi tố hình sự một số vụ việc điển hình để răn đe.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung tái cơ cấu ngành thủy sản, đảm bảo cơ cấu phù hợp, ổn định giữa các ngành: khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản, trong đó chú trọng đến những ngành, nghề có tác dụng giảm áp lực về ngư trường, nguồn lợi, lao động nghề cá như nuôi trồng thủy sản trên biển, khai thác viễn dương cùng với hiện đại hóa ngành khai thác hải sản.

UBND 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh về chống khai thác IUU, ban hành Quy chế hoạt động và kế hoạch hành động gắn trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân liên quan để thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn, loại bỏ khai thác IUU tại địa phương; Tiếp tục kiểm điểm, kiên quyết xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân liên quan để tàu cá và ngư dân địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện theo quy định. Tăng cường chỉ đạo, đảm bảo điều kiện để thực thi Luật Thủy sản năm 2017 và chống khai thác IUU tại địa phương.

Các bộ, ban, ngành và UBND 28 tỉnh, thành phố ven biển đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, tập huấn các quy định pháp luật liên quan đến công tác chống khai thác IUU.

Xoan Anh