Hướng dẫn - Chính Sách Hướng dẫn - Chính Sách
Kết quả ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 04 tháng đầu năm 2019
02:41 | 26/04/2019 Print   E-mail    

Trong năm 2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025, cụ thể:

(i)          Đã trình và được UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định tiêu chí xét chọn nhà đầu tư và dự án đầu tư về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 22/01/2019);

(ii)       Đã và đang tiếp nhận các dự án xin đầu tư theo Đề án. Tính đến nay, có 60 doanh nghiệp xin chủ trương đầu tư 61 dự án với tổng diện tích 3.161 ha, trong đó: 29 dự án đăng ký tại Khu quy hoạch NNƯDCNC của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp với diện tích 1.952 ha; 18 dự án đăng ký tại Khu quy hoạch NNƯDCNC của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa với diện tích 1.025 ha; và 14 dự án đăng ký tại các vùng quy hoạch NNƯDCNC của các địa phương với diện tích 184 ha (tại huyện Đất Đỏ có 04 dự án với diện tích 66,51 ha, huyện Châu Đức có 05 dự án với diện tích 34,68 ha, thị xã Phú Mỹ có 04 dự án với diện tích 79,6 ha, và huyện Xuyên Mộc có 01 dự án với diện tích 2,7 ha;

(iii)     Lập Đề án nghiên cứu khả thi về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Israel trên địa bàn tỉnh;

(iv)     Lập Đề án quy hoạch phân khu chức năng vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao huyện Châu Đức;

(v)       Tiếp tục tham gia phối hợp thực hiện các thủ tục thu hồi đất và chuyển đổi đất trồng cao su của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa, Công ty TNHH Lâm nghiệp để thực hiện các dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Trang trại ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh BR-VT

            Tính đến ngày 18/4/2019, trên địa bàn tỉnh có 42 cơ sở sản xuất trồng trọt ứng dụng công nghệ cao đã và đang hình thành với diện tích 2.812 ha trên các sản phẩm như: Rau các loại, dưa lưới, chuối, cây ăn quả, hoa, tiêu, khoai lang, nho ăn lá,... Trong đó có 2.746 ha đang sản xuất với sản lượng ước đạt khoảng 40.396 tấn/năm; ngoài ra, có 7.450 ha cây lâu năm áp dụng biện pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, trong đó có 887 áp dụng biện pháp tưới tự động kết hợp điều tiết dinh dưỡng giúp gia tăng hiệu quả sử dụng phân bón, tiết kiệm nước, nhân công. Trong lĩnh vực chăn nuôi, hiện có 103 trang trại chăn nuôi heo, gia cầm (gồm: 75 trại heo, 28 trại gà) đầu tư ứng dụng công nghệ cao, chiếm 37% tổng đàn chăn nuôi gia cầm và 53% tổng đàn chăn nuôi heo. Lĩnh vực thủy sản, có khoảng 15 cơ sở nuôi tôm với diện tích 280ha ứng dụng công nghệ cao.

VPS