Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Kết quả ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp trong 03 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh BR-VT
09:33 | 05/04/2019 Print   E-mail    

               Tính đến ngày 18/3/2019, trên địa bàn tỉnh có 41 cơ sở sản xuất trồng trọt ứng dụng công nghệ cao đã và đang hình thành với diện tích sản xuất 2.794 ha trên các sản phẩm như: Rau các loại, dưa lưới, chuối, cây ăn quả, hoa, tiêu, khoai lang, nho ăn lá,... sản lượng ước đạt khoảng 30.924 tấn/năm; ngoài ra, có 7.450 ha cây lâu năm áp dụng biện pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, trong đó có 887 áp dụng biện pháp tưới tự động kết hợp điều tiết dinh dưỡng giúp gia tăng hiệu quả sử dụng phân bón, tiết kiệm nước, nhân công. Trong lĩnh vực chăn nuôi, hiện có 103 trang trại chăn nuôi heo, gia cầm (gồm: 75 trại heo, 28 trại gà) đầu tư ứng dụng công nghệ cao, chiếm 37% tổng đàn chăn nuôi gia cầm và 53% tổng đàn chăn nuôi heo. Lĩnh vực thủy sản, có khoảng 10 cơ sở nuôi trồng thủy sản và sản xuất giống ứng dụng công nghệ cao, với diện tích nuôi trên 196 ha, sản lượng ước đạt 900 tấn/năm.

Trên địa bàn tỉnh có 41 cơ sở sản xuất trồng trọt ứng dụng công nghệ cao đã và đang hình thành với diện tích sản xuất 2.794 ha

           Tiếp tục thực hiện Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 theo Quyết định phê duyệt số 712/QĐ-UBND ngày 14/3/2018, trong những tháng đầu năm 2019 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện một số nhiệm vụ:

Đã trình và được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 quy định tiêu chí xét chọn nhà đầu tư và dự án đầu tư về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch trên địa bàn tỉnh.

Đã và đang tiếp nhận các dự án xin đầu tư theo Đề án, tính đến nay có 62 doanh nghiệp xin chủ trương đầu tư các dự án với tổng diện tích 5.008 ha. Trong đó: Có 29 dự án đăng ký tại Khu quy hoạch NNƯDCNC của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp với diện tích 1.952 ha; 18 dự án đăng ký tại Khu quy hoạch NNƯDCNC của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa với diện tích 1.025 ha; và 15 dự án đăng ký tại các vùng quy hoạch NNƯDCNC của các địa phương với diện tích 2.031 ha (huyện Đất Đỏ có 04 dự án với diện tích 76,72 ha, huyện Châu Đức có 04 dự án với diện tích 4,68 ha, thị xã Phú Mỹ có 04 dự án với diện tích 79,6 ha, và huyện Xuyên Mộc có 03 dự án với diện tích 1.870 ha).

Lập Đề án nghiên cứu khả thi về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Israel trên địa bàn tỉnh, đã báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh dự thảo Đề án lần 1, hiện đang tiếp tục hoàn chỉnh theo ý kiến góp ý.

Thực hiện xây dựng Đề cương và dự toán kinh phí lập Đề án quy hoạch phân khu chức năng vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao huyện Châu Đức để trình UBND tỉnh vào đầu tháng 4/2019.

Tiếp tục tham gia phối hợp thực hiện các thủ tục thu hồi đất và chuyển đổi đất trồng cao su của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa, Công ty TNHH Lâm nghiệp để thực hiện các dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao./.

VPS