Lãnh Đạo Sở Lãnh Đạo Sở
Thông báo kết luận cuộc họp giao ban tháng 03/2019 của Sở Nông nghiệp & PTNT
08:54 | 05/04/2019 Print   E-mail    

Ngày 02/4/2019, ông Hồ Thúc Tiên - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ trì cuộc họp giao ban 3 tháng đầu năm 2019, tham dự cuộc họp gồm có: Lãnh đạo các đơn vị, phòng chuyên môn thuộc Sở; phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố; Các Ban quản lý: Cảng cá Cát Lở, Dự án chuyên Ngành nông nghiệp; Hội Làm vườn; các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và toàn thể công chức cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT.

Tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất nông lâm ngư nghiệp và phát triển nông thôn trong 03 tháng đầu năm 2019, như sau:

1. Về trồng trọt:

- Tiến độ sản xuất vụ Đông Xuân 2018 - 2019: Tính đến ngày 18/3/2019, diện tích cây hành năm đã xuống giống là 11.987 ha, đạt 98,6% kế hoạch vụ; diện tích và sản lượng các loại cây trồng chính thu hoạch (ước) như sau: 852 ha lúa (sản lượng 5.606 tấn), 1.136 ha bắp (sản lượng 6.817 tấn), 3.226 ha rau các loại (sản lượng 63.286 tấn), đậu các loại 150 ha (sản lượng 188 tấn),...

- Tình hình thu hoạch cây lâu năm trong tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2019 (ước): Mủ cao su 2.537 tấn, bằng 95,9% so cùng kỳ; hạt điều 325 tấn; hồ tiêu 16.140 tấn, tăng 1,5% so cùng kỳ; trái cây các loại 4.362 tấn, bằng 91,8% so cùng kỳ  .

2. Về chăn nuôi:

Tổng đàn heo 428.000 con, bằng 99,3% so cùng kỳ; tổng đàn gia cầm 5.253.000 con, tăng 7,6% so cùng kỳ; tổng đàn trâu bò 66.870 con, tăng 1,1% so cùng kỳ; tổng đàn dê, cừu 152.761 con, tăng 8,5% so cùng kỳ.  

Sản lượng thịt hơi các loại: 9.815 tấn, tăng 0,8% so cùng kỳ, trong đó: Thịt heo 6.720 tấn, bằng 99,1% so cùng kỳ; thịt trâu, bò 735 tấn, tăng 8,2% so cùng kỳ; thịt gia cầm 1.906 tấn, tăng 3,5% so cùng kỳ. Trứng gia cầm: 23.736.000 quả, tăng 6,2% so cùng kỳ; sữa tươi 77 tấn, tăng 1,2% so cùng kỳ.

 3. Về Khai thác thủy sản: Trong tháng 3/2019, toàn tỉnh đã đóng mới 3 tàu cá (lũy kế 10 tàu cá), tổng số tàu cá hiện nay là 5.870 chiếc, giảm 06 chiếc so với tháng trước, tổng công suất 1.430.112 CV. Sản lượng khai thác trong tháng 34.132 tấn, bằng 97,7% so cùng kỳ.

4. Về Nuôi trồng thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản trong tháng 3/2019 là 6.298,8 ha, trong đó: 1.858,9 ha nuôi nước ngọt và 4.439,9 ha nuôi nước mặn, lợ. Sản lượng nuôi trồng thủy sản trong tháng là 1.415 tấn, tăng 8,4% so cùng kỳ.

5. Về Diêm nghiệp: Tổng diện tích sản xuất niên vụ 2018-2019 là 746,7 ha (trong đó có 35 ha sản xuất muối sạch theo phương thức trải bạt). Tình đến ngày 20/3/2019, bà con diêm dân đã thu hoạch được 42.029 tấn, đạt 71% so kế hoạch (trong đó có 1.700 tấn muối trải bạt).

 

Sản lượng khai thác trong tháng 34.132 tấn, bằng 97,7% so cùng kỳ

          Cuộc họp đã nghe các phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Kinh tế các địa phương, các doanh nghiệp, hợp tác xã trình bày những kiến nghị, đề xuất và ý kiến trả lời, làm rõ của các đơn vị, phòng chuyên môn thuộc Sở.  Sau đó, ông Hồ Thúc Tiên - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cũng tập trung chỉ đạo thực hiện một số công việc trọng tâm như sau:

1. Giao phòng Nghiệp vụ tổng hợp Sở phối hợp với phòng Kinh tế thị xã Phú Mỹ tiến hành khảo sát diện tích đất địa phương đề nghị bổ sung vào Quy hoạch nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (08 ha tại xã Tóc Tiên) để tham mưu Sở xem xét, quyết định. 

2. Giao Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tham mưu Sở đăng ký làm việc với huyện Đất Đỏ để thống nhất đề xuất các giải pháp xử lý đối với diện tích đất trồng lúa bị nhiễm phèn tại xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ (100 ha).

3. Giao Chi cục Chăn nuôi và Thú y tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và công tác tiêu độc, sát trùng tại các địa phương; chuẩn bị đầy đủ vắc xin để cung cấp và phối hợp với các địa phương thực hiện tốt công tác tiêm phòng.

4. Giao Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT rà soát, kiện toàn lực lượng để chuẩn bị tổ chức các Đoàn kiểm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị trực thuộc Sở, kiểm tra chuyên ngành tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông lâm thủy sản, nhất là công tác kiểm tra quản lý vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

5. Giao Chi cục Thủy sản phối hợp với các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác sắp xếp di dời lồng bè vào vùng quy hoạch trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho bà con ngư dân và thực hiện các biện pháp ngăn chặn tàu cá của tỉnh xâm phạm vùng biển nước ngoài.

6. Giao Chi cục Kiểm lâm và các Ban Quản lý rừng tăng cường công tác tuần tra quản lý bảo về rừng, thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2018 - 2019, không để xảy ra cháy rừng trong những tháng cuối mùa khô.

7. Giao các đơn vị: Chi cục Thủy lợi, Chi Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trung tâm Quản lý, Khai thác công trình thủy lợi, Trung tâm Khuyến nông tiếp tục duy trì Tổ kiểm tra, thăm đồng hàng tuần, theo dõi việc điều tiết nước tưới, tình hình sản xuất, hạn hán, xâm nhập mặn và dịch bệnh trên cây trồng, nhất là phải đảm bảo nguồn nước tưới hỗ trợ cho sản xuất vụ Hè Thu 2019.

8. Giao Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

- Tăng cường công tác kiểm tra điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản, thủy sản trên địa bàn tỉnh.

- Khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp đánh giá về tình hình phát triển lĩnh vực chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh, về sản lượng chế biến, sản lượng và kim ngạch xuất khẩu thủy sản...

9. Giao Chi cục Thủy lợi chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm tra, đánh giá công tác quản lý, bảo đảm an toàn các công trình thủy lợi trước mùa mưa bão.

10. Giao Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn chủ động làm việc cụ thể với từng địa phương (có Biên bản làm việc) để rà soát, đề xuất mở rộng các tuyến ống cấp nước nhằm nâng cao tỷ lệ hộ dân tiếp cận nguồn nước sạch tại địa phương, nhất là tại các xã xây dựng nông thôn mới; Tham mưu văn bản để Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các huyện Châu Đức và Xuyên Mộc chỉ đạo UBND các xã quan tâm, phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân tiếp cận nguồn nước sạch đăng ký lắp đặt đồng hồ nước. 

11. Giao Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới chủ trì, làm việc với các địa phương để rà soát lại kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đối với các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh.

12. Đề nghị phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố:

- Quan tâm thực hiện tốt công tác tiêm phòng, đồng thời thường xuyên thực hiện tiêm phòng bổ sung nhằm nâng cao tỷ lệ tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm; thực hiện tốt công tác tiêu độc, khử trùng tại địa phương, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho đội ngũ thú y xã, phường và người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

- Quan tâm kiểm tra tính chính xác của danh sách đăng ký các lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trước khi tổng hợp, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT để công tác tổ chức các lớp đào tạo đạt hiệu quả cao./.

 

VPS

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn