Lãnh Đạo Sở Lãnh Đạo Sở
Thông báo kết luận cuộc họp giao ban tháng 02/2019
03:44 | 11/03/2019 Print   E-mail    

Ngày 04/3/2019, ông Trần Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 02 năm 2019, tham dự cuộc họp gồm có: Lãnh đạo các đơn vị, phòng chuyên môn thuộc Sở; phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng Kinh tế thị xã, thành phố; Các Ban quản lý: Cảng cá Cát Lở, Dự án chuyên Ngành nông nghiệp; Hội Làm vườn; các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và toàn thể công chức cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT.

Tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất nông lâm ngư nghiệp và phát triển nông thôn trong 02 tháng đầu năm 2019, như sau:

     1. Về trồng trọt:

- Tiến độ sản xuất vụ Đông Xuân 2018 - 2019: Tính đến ngày 18/02/2019, diện tích cây hành năm đã xuống giống là 10.313 ha, đạt 84,8% kế hoạch vụ, gồm: Lúa 6.000 ha, bắp 1.136 ha, rau các loại 1.623 ha, đậu các loại 145 ha, cây công nghiệp ngắn ngày 489 ha,...

- Tình hình thu hoạch cây lâu năm trong tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2019 (ước): Mủ cao su 1.460 tấn, tăng 6,1% so cùng kỳ; hồ tiêu 600 tấn, tăng 24,2% so cùng kỳ; trái cây các loại 5.812 tấn, tăng 18,2% so cùng kỳ.

          2. Về chăn nuôi:

Tổng đàn heo 412.000 con, tăng 4,2% so cùng kỳ; tổng đàn gia cầm 5.253.000 con, tăng 7,6% so cùng kỳ (gồm: 3.353.000 con gà và 1.900.000 con vịt); tổng đàn trâu bò 58.870 con, tăng 12,7% so cùng kỳ; tổng đàn dê, cừu 152.761 con, tăng 26,7% so cùng kỳ.

+ Sản lượng thịt hơi các loại: : 9.701 tấn, tăng 5% so cùng kỳ, trong đó: Thịt heo 6.423 tấn, tăng 3,1% so cùng kỳ; thịt trâu, bò 593 tấn, tăng 9,4% so cùng kỳ; thịt gia cầm 2.300 tấn, tăng 6,8% so cùng kỳ. Trứng gia cầm: 22.00.000 quả, bằng so cùng kỳ; sữa tươi 77 tấn, tăng 8,5% so cùng kỳ.

3. Về Khai thác thủy sản: Trong tháng 02/2019, toàn tỉnh đã đóng mới 02 tàu cá (lũy kế 08 tàu cá), tổng số tàu cá hiện nay là 5.876 chiếc, công suất 1.431.653 CV. Sản lượng khai thác trong tháng 22.389 tấn, tăng 3,4% so cùng kỳ.

4. Về Nuôi trồng thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản trong tháng 02/2019 là 6.267 ha. Trong đó: 1.834,9 ha nuôi nước ngọt và 4.432,1 ha nuôi nước mặn, lợ. Sản lượng nuôi trồng thủy sản trong tháng là 1.468 tấn, tăng 1,5% so cùng kỳ.

5. Về Diêm nghiệp: Tổng diện tích sản xuất niên vụ 2018-2019 là 805,9 ha (trong đó có 35 ha sản xuất muối sạch theo phương thức trải bạt). Tình đến ngày 20/02/2018, bà con diêm dân đã thu hoạch được 16.727 tấn (trong đó có 500 tấn muối trải bạt).

Sản lượng khai thác thủy sản trong tháng đạt 22.389 tấn

             Cũng trong cuộc họp giao ban tháng 02/2019, đồng chí Trần Văn Cường – Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT cũng tập trung chỉ đạo thực hiện một số công việc trọng tâm như sau:

1. Giao Chi cục Thủy sản:

- Khẩn trương xây dựng và triển khai Kế hoạch sắp xếp các cơ sở nuôi trồng thủy sản lồng bè vào vùng quy hoạch.

- Thực hiện nghiêm các nội dung theo khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu (EC) về không đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), nhất là việc chuyển đổi tàu cá hoạt động nghề lưới kéo, công tác quản lý tàu cá, đăng ký đăng kiểm tàu cá, công tác quản lý khai thác và phát triển nguồn lợi thủy sản,...

- Phối hợp với phòng Nghiệp vụ tổng hợp Sở khẩn trương hoàn thành Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2019 - 2020.

- Tiến hành rà soát bổ sung, bãi bỏ các thủ tục hành chính tại đơn vị, đồng thời triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công mức độ 4 đối với một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thủy sản.

- Nghiên cứu, triển khai thực hiện các mô hình sản xuất mới, ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản.

2. Giao Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT khẩn trương hoàn thành Kế hoạch giải tỏa đăng đáy trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện.

3. Các Ban quản lý rừng: Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, Rừng phòng hộ, Vườn Quốc gia Côn Đảo tiến hành rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý của các hợp đồng giao khoán rừng theo đúng quy định của pháp luật; Tăng cường quản lý chặt chẽ hiện trạng ranh giới rừng thuộc lâm phần quản lý của đơn vị và đề xuất biện pháp giải quyết đối với những diện tích đang bị tranh chấp, chồng lấn với đất dân; rà soát lại toàn bộ dự án thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái,…

4. Giao Chi cục Kiểm lâm:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu triển khai thực hiện nội dung Đề án quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng theo Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

- Khẩn trương hoàn thành và tham mưu trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

5. Giao Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật:

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Quản lý, Khai thác công trình thủy lợi, Chi cục Thủy lợi làm việc với các địa phương để tiến hành rà soát, đánh giá lại công tác xây dựng và thực hiện lịch thời vụ sản xuất trồng trọt, công tác điều tiết nước tưới cụ thể tại từng địa phương,… Từ đó thống nhất đề xuất các giải pháp phù hợp để khuyến cáo bà con nông dân triển khai thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời, tham mưu văn bản để Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã triển khai thực hiện tại địa phương.

- Chủ trì, phối hợp với Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra tất cả các cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn tỉnh.

6. Giao Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan duy trì việc giới thiệu các sản phẩm nông thủy sản của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong tỉnh nhằm xúc tiến thương mại, kết nối và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp đánh giá về tình hình phát triển lĩnh vực chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh, về sản lượng chế biến, sản lượng và kim ngạch xuất khẩu thủy sản,... Định kỳ hàng tháng báo cáo về phòng Kế hoạch Tài chính Sở để tổng hợp vào báo cáo chung của toàn ngành. 

7. Giao Chi cục Chăn nuôi và Thu y chủ động phối hợp với các Sở ngành, địa phương và đơn vị có liên quan tập trung xây dựng kế hoạch ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh theo quy định.

8. Giao Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn nghiên cứu, đề xuất chủ trương về giải pháp, lộ trình đầu tư các công trình tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm đảm bảo tỷ lệ hộ dân sử dựng nước sạch trên địa bàn tỉnh đạt tỷ lệ 100%.

 

VPS