Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Quyết định Phân giao trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh
07:51 | 30/12/2017 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND, có hiệu lực thi hành từ ngày 25/12/2017, về việc phân công trách nhiệm, chỉ đạo phối hợp công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo đó, Quyết định quy định việc phân công, phối hợp và phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP giữa các Sở, ban ngành và ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Quyết định số 39/2017 có một số nội dung chính gồm:

- Quản lý ATTP trong suốt quá trình sản xuất: trồng trọt, chăn nuôi, thu hái, đánh bắt, khai thác, thu gom, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh; sản xuất muối; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc lĩnh vực phân công quản lý.

- Cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ thực phẩm.

- Tổ chức ký cam kết và kiểm tra việc thực hiện cam kết bảo đảm ATTP của chủ các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, cơ sở sản xuất ban đầu nông, lâm, thủy sản nhỏ lẻ.

- Thực hiện tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP, xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm.

- Tổ chức thông tin, giáo dục truyền thông bằng nhiều hình thức cho tất cả các nhóm đối tượng; tổ chức xác nhận kiến thức ATTP cho người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm.

-Tổ chức cấp cứu, điều tra khi xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm, thực hiện truy nguyên nguồn gốc thực phẩm gây ngộ độc, thực hiện giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm.- Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện những quy định về ATTP đối với cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ thực phẩm.

- Thực hiện các chuơng trình giám sát ATTP, đánh giá nguy cơ và truy xuất nguyên nhân gây mất ATTP trên toàn địa bàn tỉnh theo quy định.

Quyết định số 39/2017 đưa ra một số nguyên tắc trong phân công, phối hợp quản lý nhà nước về ATTP. Trong đó có yêu cầu phải bảo đảm sự thống nhất quản lý về ATTP trên địa bàn tỉnh, tránh hình thức, chồng chéo, bỏ trống nhiệm vụ làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác ATTP, bên cạnh đó vẫn phải đảm bảo nguyên tắc một sản phẩm, một cơ sở sản xuất, kinh doanh chỉ chịu sự quản lý của một cơ quan quản lý nhà nước. Trường hợp cơ sở sản xuất nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ hai Sở trở lên, trong đó có sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế thì ngành Y tế chịu trách nhiệm quản lý. Trường hợp cơ sở sản xuất nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Công thương thì ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm quản lý. Trường hợp cơ sở kinh doanh nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của từ hai Sở trở lên (bao gồm cả chợ và siêu thị) thì ngành Công thương chịu trách nhiệm quản lý, trừ chợ đầu mối, đấu giá nông sản do Sở Nông nghiệp và Phát triến nông thôn quản lý. Ngành Y tế chịu trách nhiệm quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm trừ những loại dụng cụ, vật liệu bao gói chuyên dụng gắn liền và chỉ được sử dụng cho các sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Công thương.

Trên cơ sở các nguyên tắc trên, Quy định cũng phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quản lý và phối hợp bảo đảm ATTP, tập trung vào các cơ quan chủ chốt như: Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, UBND cấp huyện, cấp xã. Ngoài ra, Quy định cũng đưa ra những nguyên tắc, quy định về phối hợp trong thanh tra, kiểm tra về ATTP (bao gồm cả việc thanh tra, kiểm tra liên ngành).

Quyết định số 39/2017 có hiệu lực từ ngày 25/12/2017, thay thế Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 26/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu ban hành quy định thẩm quyền quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu; Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu về việc sửa đổi, bổ sung thẩm quyền quản lý nhà nước về ATTP thuộc lĩnh vực ngành Công Thương.

 Hữu Thi - Theo Cổng TTĐT tỉnh BR-VT.