Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Khả năng Ấn Độ hạn chế nhập khẩu hồ tiêu Việt Nam
01:57 | 05/10/2017 Print   E-mail    

            Ngày 19/9/2017, Cục Bảo vệ thực vật ban hành Văn bản số 2165/BVTV-TV về việc thông báo khả năng Ấn Độ hạn chế nhập khẩu hồ tiêu Việt Nam,

          Theo thông tin từ các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, Ấn Độ có khả năng sẽ hạn chế nhập khẩu hồ tiêu giá rẻ từ Việt Nam thông qua thị trường Sri Lanka vào Ấn Độ và còn cảnh báo hồ tiêu nhập khẩu từ Việt Nam có dư lượng thuốc trừ sâu cao. Để thực hiện được việc này, Ấn Độ sẽ tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm, được biết là dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên hồ tiêu của Việt Nam.

Ấn Độ sẽ tăng cường kiểm tra dư lượng thuốc BVTV trên hồ tiêu của Việt Nam

       Để tránh việc Ấn Độ áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm hạn chế nhập khẩu hồ tiêu của Việt Nam, Cục Bảo vệ thực vật đề nghị Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam: Thông báo cho các doanh nghiệp thành viên được biết về thông tin mới này của Ấn Độ và đề nghị các doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên sản phẩm trước khi xuất khẩu theo yêu cầu của Ấn Độ.

 Tuyên truyền sản xuât hồ tiêu an toàn bền vững tới các doanh nghiệp xuất khẩu đặc biệt đẩy mạnh liên kết sản xuất hồ tiêu an toàn bền vững.

                                                                   Phạm Thị Hiền-TT&BVTV