Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Quy định mới về sản xuất, kinh doanh phân bón
06:13 | 23/09/2017 Print   E-mail    

Ngày 20/9/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bón thay thế Nghị định số 202/2013/NĐ-CP.

Nghị định 108/2017/NĐ-CP có điểm nổi bật so với Nghị định 202/NĐ-CP đó là chuyển toàn bộ trách nhiệm quản lý phân hữu cơ, phân vô cơ về một đầu mối là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; phân chia thẩm quyền cấp giấy phép sản xuất phân bón giữa địa phương và Trung ương, cụ thể: Cục Bảo vệ thực vật là cơ quan cấp giấy phép đủ điều kiện sản xuất phân bón, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật địa phương  là cơ quan cấp giấy phép đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón và giấy phép đủ điều kiện buôn bán phân bón.

Theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP quy định điều kiện sản xuất phân bón gồm:

1. Tổ chức, cá nhân được thành lập theo quy định của pháp luật;

 2. Có địa điểm sản xuất, diện tích nhà xưởng phù hợp với công suất của dây chuyền, máy móc thiết bị sản xuất phân bón;

3. Dây chuyền, máy móc thiết bị sản xuất từ khâu xử lý nguyên liệu đến sản phẩm cuối cùng đáp ứng quy trình công nghệ. Các công đoạn, hệ thống bắt buộc phải sử dụng máy thiết bị được cơ giới hóa hoặc tự động hóa theo quy định. Máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và thiết bị đo lường thử nghiệm phải được kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh theo quy định của pháp luật;

4. Có khu vực chứa nguyên liệu và khu vực thành phẩm riêng biệt; có kệ hoặc bao lót để xếp đặt hàng;

5. Có phòng thử nghiệm được công nhận hoặc có hợp đồng với tổ chức thử nghiệm được chỉ định để đánh giá các chỉ tiêu chất lượng phân bón do mình sản xuất;

6. Có hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với ISO 9001 hoặc tương đương, đối với cơ sở mới thành lập, muộn nhất sau 1 năm kể từ ngày thành lập;

7. Người trực tiếp quản lý, điều hành sản xuất có trình độ đại học trở lên một trong các chuyên ngành về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, nông học, hóa học, sinh học.

Quy định điều kiện kinh doanh phân bón gồm:

1. Tổ chức, cá nhân được đăng ký hoặc thành lập theo quy định của pháp luật;

2. Có cửa hàng buôn bán phân bón. Cửa hàng buôn bán phân bón phải có: Biển hiệu, sổ ghi chép việc mua, bán phân bón; bảng giá bán công khai từng loại phân bón niêm yết tại nơi dễ thấy, dễ đọc;

3. Có khu vực chứa phân bón; có kệ hoặc bao lót để xếp đặt hàng;

4. Người trực tiếp bán phân bón phải có Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về phân bón, trừ trường hợp đã có trình độ trung cấp trở lên một trong các chuyên ngành về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, nông học, hóa học, sinh học.

Trường hợp cơ sở buôn bán phân bón không có cửa hàng phải có đăng ký doanh nghiệp; có địa điểm giao dịch cố định, hợp pháp; có sổ ghi chép việc mua, bán phân bón và đáp ứng quy định về người trực tiếp bán phân bón.

Nghị định 108/2017/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký đồng thời bãi bỏ các Thông tư 41/2014/TT-BNNPTNT về phân bón hữu cơ và Thông tư 29/2014/TT-BCT về phân bón vô cơ.

Phạm Thị Hiền-TT&BVTV