Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Hỗ trợ đầu tư khoa học công nghệ, trang thiết bị cho các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh BR-VT
04:02 | 24/08/2017 Print   E-mail    

       Ngày 03/8/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2164/QĐ-UBND về phê duyệt nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp năm 2017 trong đó hỗ trợ 10 hợp tác xã đầu tư trang thiết bị vào sản xuất và 01 hợp tác xã điển hình.

          Theo Kế hoạch đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thì có 10 HTX được hỗ trợ thực hiện Dự án đầu tư trang thiết bị vào sản xuất gồm:

          - Hợp tác xã Nông nghiệp - Dịch vụ Phước Trung.

          - Hợp tác xã Nông nghiệp Kỹ thuật cao Long Mỹ.

          - Hợp tác xã Dịch vụ - Nông nghiệp Long Phượng.

          - Hợp tác xã Khai thác dịch vụ Hải Liên

          - Hợp tác xã Nông nghiệp - Thương mại - Dịch vụ Đức Vinh.

          - Hợp tác xã Dịch vụ - Nông nghiệp Hải Phát.

          - Hợp tác xã Nuôi trồng thủy sản Thắng Lợi.

          - Hợp tác xã Nông nghiệp - Dịch vụ sản suất tiêu Lộc Sinh.

          - Hợp tác xã Nông nghiệp - Thương mại - Dịch vụ Cù Bi.

          - Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hội

          Và 01 HTX điển hình là Hợp tác xã Dịch vụ - Nông nghiệp An Nhứt thực hiện Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ sản xuất lúa theo tiêu chuẩn Viet Gap.

Hỗ trợ đầu tư khoa học công nghệ, trang thiết bị cho các hợp tác xã nông nghiệp 

Ngoài ra, Kế hoạch cũng đề ra các nội dung cần tập trung triển khai trong năm 2017 như tổ chức 04 lớp tuyên truyền Luật Hợp tác xã 2012, in ấn, phát hành 5.000 cuộc sổ tay thành viên HTX, tổ chức 01 chuyến học tập kinh nghiệm mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả, thực hiện điều tra khảo sát đánh giá kết quả của các mô hình hợp tác xã kinh doanh tổng hợp, mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản.

          Mục tiêu trong năm 2017 là nâng cao nhận thức của người dân, thành viên hợp tác xã và cán bộ quản lý về hợp tác xã, phấn đấu vận động thành lập mới 02 HTX/năm và 04-07 THT/năm; Khuyến khích các HTX nông nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh; Tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh trong việc bao tiêu sản phẩm cho các thành viên và người nông dân.

                                                                   VTH