PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO
Web Content Image

Khẩn trương rà soát hệ thống cây xanh ven đường, công viên chặt tỉa cành, nhánh của các cây cao, dễ gãy đổ, cây nằm gần nhà ở, lưới điện, cây mục rỗng, sâu bệnh, già cỗi, bọng gốc, tán lá lớn…nhằm đảm...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Cơ quan, tổ chức phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thực hiện chế độ thường trực 24/24 giờ. Nhân lực tham gia thường trực 24/24 giờ tối thiểu là 03 người. Trường hợp thiên tai diễn biến phức...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Trung tâm, Quản lý khai thác công trình thủy lợi dự kiến xả lũ công trình hồ chứa nước Sông Ray cụ thể

Đọc tiếp »
Web Content Image

Trung tâm, Quản lý khai thác công trình thủy lợi dự kiến xả lũ công trình hồ chứa nước Đá Đen cụ thể:

Đọc tiếp »
Web Content Image

Trung tâm, Quản lý khai thác công trình thủy lợi tiếp tục xả lũ công trình hồ chứa nước Sông Ray cụ thể

Đọc tiếp »