PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO
Web Content Image

Trung tâm, Quản lý khai thác công trình thủy lợi dự kiến xả lũ công trình hồ chứa nước Sông Ray cụ thể

Đọc tiếp »
Web Content Image

Trung tâm, Quản lý khai thác công trình thủy lợi dự kiến xả lũ công trình hồ chứa nước Đá Đen cụ thể:

Đọc tiếp »
Web Content Image

Trung tâm, Quản lý khai thác công trình thủy lợi tiếp tục xả lũ công trình hồ chứa nước Sông Ray cụ thể

Đọc tiếp »
Web Content Image

Nhằm đảm bảo an toàn cho công trình hồ chứa nước Đá Đen, tài sản, tính mạng của nhân dân trong vùng hạ lưu công trình; Trung tâm, Quản lý khai thác công trình thủy lợi dự kiến xả lũ công trình hồ chứa...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Nhằm đảm bảo an toàn cho công trình hồ chứa nước Sông Ray, tài sản, tính mạng của nhân dân trong vùng hạ lưu công trình; Trung tâm, Quản lý khai thác công trình thủy lợi tiếp tục xả lũ công trình hồ...

Đọc tiếp »