AN TOÀN THỰC PHẨM AN TOÀN THỰC PHẨM
Web Content Image

Hiện nay một số sản phẩm nông sản của tỉnh đã có thương hiệu và thị trường ổn định (kể cả việc xuất khẩu) điển hình như sản phẩm ca cao của Công ty TNHH Amazone, đạt giải...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Danh mục các cơ sở tự công bố sản phẩm an toàn thực phẩm 13/01/2020

Đọc tiếp »
Web Content Image

Danh mục các cơ sở tự công bố sản phẩm an toàn thực phẩm 04/01/2020

Đọc tiếp »
Web Content Image

Danh mục các cơ sở tự công bố sản phẩm an toàn thực phẩm 03/01/2020

Đọc tiếp »
Web Content Image

Danh mục các cơ sở tự công bố sản phẩm an toàn thực phẩm 24/12/2019

Đọc tiếp »
Tin bài khác