THÔNG TIN TRONG NGÀNH THÔNG TIN TRONG NGÀNH
Web Content Image

Danh mục loài cây trồng thuộc các loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn tỉnh, gồm: Cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả lâu năm, cây dược liệu lâu năm, cây lấy gỗ, cây bóng mát và...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Bệnh virus khảm lá khoai mì là bệnh nguy hiểm và là đối tượng dịch hại mới, lần đầu tiên xuất hiện ở nước ta, nếu không có biện pháp quản lý‎ bệnh kịp thời sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến ngành sản xuất và...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Tiêu chí đối với tiến bộ kỹ thuật công nhận lần đầu (có tính mới, tính sáng tạo, tính ổn định và khả năng cạnh tranh cao và Đảm bảo chất lượng, giảm thiểu tác động đến môi trường, có triển vọng mở...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Khẩn trương rà soát hệ thống cây xanh ven đường, công viên chặt tỉa cành, nhánh của các cây cao, dễ gãy đổ, cây nằm gần nhà ở, lưới điện, cây mục rỗng, sâu bệnh, già cỗi, bọng gốc, tán lá lớn…nhằm đảm...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Dự án liên kết: 30% vốn đầu tư máy móc trang thiết bị; xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết, tổng mức hỗ trợ không quá 10 tỷ đồng

Đọc tiếp »
Tin bài khác