THÔNG TIN TRONG NGÀNH THÔNG TIN TRONG NGÀNH
Web Content Image

“Việc sản xuất tôm giống ở đây hoàn toàn bị động cả đầu vào và đầu ra. Nếu sản xuất giống tôm thẻ chân trắng, ấu trùng đưa vào nuôi phải đặt hàng các công ty nhập khẩu tôm thẻ chân trắng bố mẹ

Đọc tiếp »
Web Content Image

Căn cứ vào khung mùa vụ chung, tình hình thực tế ở từng địa phương để xây dựng lịch mùa vụ thả giống nuôi tôm nước lợ cụ thể, phù hợp cho từng vùng sinh thái trên địa bàn.

Đọc tiếp »
Web Content Image

Quản lý ATTP trong suốt quá trình sản xuất: trồng trọt, chăn nuôi, thu hái, đánh bắt, khai thác, thu gom, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh; sản xuất muối; dụng cụ, vật liệu bao gói,...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Trình Chính phủ phê chuẩn việc gia nhập Hiệp định đàn cá di cư của Liên Hợp quốc, Hiệp định biện pháp các quốc gia có cảng của FAO; quy định về việc lắp đặt, quản lý và vận hành thiết bị đầu cuối của...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định trong sản xuất hoặc nhập khẩu

Đọc tiếp »
Tin bài khác