NUÔI TRỒNG - ĐÁNH BẮT THỦY SẢN NUÔI TRỒNG - ĐÁNH BẮT THỦY SẢN
Web Content Image

Tính đến ngày 30/12/2015, tỉnh BRVT có 6294 tàu cá với tổng công suất máy chính là 1.107.736CV

Đọc tiếp »
Web Content Image

Kết quả lấy mẫu nước quan trắc và cảnh báo môi trường vùng nuôi trồng thủy sản được Chi cục thực hiện trong năm qua cũng đã cảnh báo kịp thời cho bà con trong việc chủ động nguồn nước tốt cung...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Phát triển nghề biển là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhưng phát triển thế nào cho bền vững. Vì vậy, việc đóng mới các con tàu hiện đại vươn ra khơi xa cần được đầu tư hơn về con người, kỹ...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Nhiều khả năng El Nino 2014 - 2016 cũng sẽ trở thành một trong những El Nino kéo dài nhất trong khoảng 60 năm qua. Nhiệt độ trong những tháng chính của mùa đông, từ tháng 12/2015 đến tháng 2/2016 có...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Ngày 06 tháng 10 năm 2015, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 31/2015/TT-BNNPTNT quy định về giám sát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thuỷ...

Đọc tiếp »
Tin bài khác