VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VĂN BẢN HƯỚNG DẪN
Web Content Image

Hỗ trợ 100% kinh phí xác định các vùng, khu vực đủ điều kiện sản xuất hữu cơ (điều tra cơ bản, khảo sát địa hình, phân tích mẫu đất, mẫu nước…)

Đọc tiếp »
Web Content Image

Trên địa bàn tỉnh có 33 tổ chức, cá nhân đã và đang đầu tư mô hình sản xuất trồng trọt ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao với diện tích sản xuất 1.047,62 ha trên các sản phẩm như: Rau các loại, dưa...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Danh mục loài cây trồng thuộc các loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn tỉnh, gồm: Cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả lâu năm, cây dược liệu lâu năm, cây lấy gỗ, cây bóng mát và...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Bệnh virus khảm lá khoai mì là bệnh nguy hiểm và là đối tượng dịch hại mới, lần đầu tiên xuất hiện ở nước ta, nếu không có biện pháp quản lý‎ bệnh kịp thời sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến ngành sản xuất và...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Tiêu chí đối với tiến bộ kỹ thuật công nhận lần đầu (có tính mới, tính sáng tạo, tính ổn định và khả năng cạnh tranh cao và Đảm bảo chất lượng, giảm thiểu tác động đến môi trường, có triển vọng mở...

Đọc tiếp »
Tin bài khác