VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VĂN BẢN HƯỚNG DẪN
Web Content Image

Nhằm hướng dẫn các doanh nghiệp về Quy trình lập hồ sơ thực hiện và hỗ trợ kinh phí thuộc Đề án, ngày 27/5/2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Hướng dẫn số 392/HD-SKHCN.

Đọc tiếp »
Web Content Image

Với mục tiêu hỗ trợ cho các cở sở sản xuất công nghiệp nông thôn tiêu biểu (trong đó có các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm sản và thủy sản) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Muc tiêu đến cuối năm 2030 tổng sản phẩm sản xuất nông nghiệp và thu nhập trên đơn vị diện tích đất sản xuất nông nghiệp đến năm 2030 lên gấp 1,5 - 2,0 lần so với với năm 2019; Vận động trên 50% doanh...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Nghị định 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ quy định 7 hoạt động ngành nghề nông thôn gồm: Chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản; Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ; Xử lý, chế biến nguyên...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Khu vực sản xuất muối Bà Rịa có tầng sét bề mặt dày trên 40 cm. Thành phần cơ học và cấu trúc đất tầng mặt cùng với quá trình canh tác từ đời này sang đời khác làm cho các lớp đất sét ở khu vực sản...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi: Không thực hiện kiểm tra đập, hồ chứa thủy lợi theo nội dung và chế độ quy định; không có...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Bổ sung một số loài như: Thông đỏ nam (Thông đỏ lá dài, Thanh tùng), Hoàng liên gai lá dài, Hoàng liên gai lá mốc, Lan hài chai (Lan vân hài), Lan hài xanh, Lan hài chân tím, Lan hài trân châu …

Đọc tiếp »
Web Content Image

Cá nhân sẽ bị phạt từ 10 - 15 triệu đồng nếu không đăng ký nuôi thủy sản lồng bè hoặc không đăng ký đối tượng thủy sản nuôi chủ lực. Đối với hành vi không đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất hoặc...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Phần mềm là nơi để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đăng tải các thông tin, hàng hóa doanh nghiệp có nhu cầu mua hoặc bán và cũng là nơi giúp doanh nghiệp, hợp tác xã, các cơ sở sản xuất kinh doanh,...

Đọc tiếp »
Web Content Image

giai đoạn 2019 - 2020, Bà Rịa – Vũng Tàu phấn đấu tiêu chuẩn hóa ít nhất 50% số sản phẩm hiện có của tỉnh (tương ứng khoảng 30 sản phẩm, theo Phụ lục bên dưới), tập trung vào các sản phẩm chủ lực, đặc...

Đọc tiếp »
Showing 1 - 10 of 135 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 14