VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VĂN BẢN HƯỚNG DẪN
Web Content Image

giai đoạn 2019 - 2020, Bà Rịa – Vũng Tàu phấn đấu tiêu chuẩn hóa ít nhất 50% số sản phẩm hiện có của tỉnh (tương ứng khoảng 30 sản phẩm, theo Phụ lục bên dưới), tập trung vào các sản phẩm chủ lực, đặc...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Về cơ sở quy định 03 loại Cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá: Cơ sở loại I - Đóng mới, cải hoán tất cả các loại tàu cá theo vật liệu vỏ; Cơ sở loại II - Đóng mới, cải hoán tàu cá có chiều dài lớn nhất...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Với mục tiêu đến năm 2020 tăng trưởng của Ngành thủy sản đạt 4,24% (trong đó Khai thác thủy sản là 4,2%, Nuôi trồng là 4,53%); Ngành nông nghiệp đạt 3,93% (trong đó Trồng trọt là 3,68%, Chăn nuôi là...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 07 cảng cá gồm: Cảng cá Lộc An – huyện Đất Đỏ; Cảng cá Cát Lở, Cảng cá Bến Đá, Cảng cá Incomap, Cảng cá Lò Than + Cơ khí tàu thuyền – thành phố Vũng Tàu

Đọc tiếp »
Web Content Image

Nhãn xuồng cơm vàng Bà Rịa - Vũng Tàu có dạng hình chiếc xuồng, hai bên vai nhô lên, cao hơn cuống. Màu quả vàng da bò, nhẵn, có mùi thơm nhẹ, vị ngọt, không chua và không chát

Đọc tiếp »
Tin bài khác