An Toàn Thực Phẩm An Toàn Thực Phẩm
Danh mục các cơ sở tự công bố sản phẩm an toàn thực phẩm 21/5/2020
05:05 | 21/05/2020 Print   E-mail    

      Thực hiện Quy định tại khoản 2, điều 5, Nghị định 15/2018/NĐ-CP: "Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức, cá nhân để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận".       

       Nay, Sở Nông nghiệp & PTNT đăng tải, công khai tên tổ chức, cá nhân và tên sản phẩm tự công bố, cụ thể như sau:

STT

Tên tổ chức, cá nhân

Địa chỉ

Tên sản phẩm tự công bố

01

HỘ KINH DOANH PHAN THỊ HẢI YẾN

Tổ 7, khu phố Phước Sơn, phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT.

Nước mắm cá cơm Hải Yến

- Loại đặc biệt

Nước mắm cá cơm Hải Yến

- Loại hảo hạng

Nước mắm cá cơm Hải Yến

- Loại Đậm đặc