Chăn Nuôi Thú Y Chăn Nuôi Thú Y
Triển khai tiêm phòng bắt buộc vắc xin Lở mồm long móng gia súc và Dịch tả heo năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
09:30 | 11/05/2020 Print   E-mail    

       Bệnh Lở mồm long móng gia súc (Foot and Mouth Disease) và bệnh Dịch tả heo (Classical Swine Fever) là các bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, lây lan nhanh, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành chăn nuôi gia súc (đặc biệt đối với heo, trâu, bò). Với tình hình chăn nuôi gia súc ở nước ta chủ yếu là chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ phân tán, mức độ an toàn sinh học rất thấp thì tiêm phòng vắc xin là giải pháp hiệu quả nhất để phòng, chống bệnh Lở mồm long móng (LMLM) và Dịch tả heo.

Tiêm phòng LMLM trên đàn gia súc

Để bảo vệ an toàn dịch bệnh cho đàn gia súc trên địa bàn tỉnh (khoảng 375.000 con heo, 59.000 con trâu bò, 142.000 con dê cừu), thực hiện Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 11/02/2020 của UBND tỉnh về việc “Phê duyệt kế hoạch và dự toán kinh phí phòng, chống dịch bệnh bắt buộc cho động vật trên cạn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”,  Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp các địa phương triển khai tiêm phòng bắt buộc vắc xin LMLM và Dịch tả heo trên địa bàn tỉnh năm 2020 với các nội dung chính như sau:

 

1. Mục đích:     

 

- Tạo được miễn dịch cho đàn gia súc trên địa bàn tỉnh đối với bệnh LMLM và Dịch tả heo;

- Góp phần xây dựng và bảo vệ các vùng, cơ sở An toàn dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh.

 

2. Đối tượng, phạm vi tiêm phòng:

- Đối với bệnh LMLM gia súc: Tất cả đàn gia súc (trâu, bò, dê, cừu, heo) trên địa bàn toàn tỉnh.

- Đối với bệnh Dịch tả heo: Tất cả đàn heo trên địa bàn toàn tỉnh.

 

3. Thời gian tiêm phòng (đợt chính):

   Tổ chức tiêm phòng 02 đợt chính vắc xin LMLM gia súc, Dịch tả heo trong năm 2020:

    - Đợt 1: Từ ngày 04/5/2020 đến ngày 25/5/2020;

 

    - Đợt 2: Tiêm trong tháng 9-10/2020.   

 

 

4. Chính sách hỗ trợ công tác tiêm phòng:

 

- Hỗ trợ cho người chăn nuôi gia súc:

 

Thực hiện theo Nghị quyết số 25/2018/NQ –HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí nhà nước phòng dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2018-2020. Cụ thể như sau:

+ Đối với các chủ hộ gia đình hoặc chủ gia trại có hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có tổng đàn từ 200 con gia súc trở xuống: Được hỗ trợ miễn phí các loại vắc xin LMLM, Dịch tả heo, tiền công tiêm phòng và chi phí xét nghiệm đánh giá bảo hộ sau tiêm phòng;

+ Đối với các trang trại chăn nuôi gia súc có tổng đàn trên 200 con; cơ sở chăn nuôi gia công, cơ sở chăn nuôi có vốn đầu tư nước ngoài: Không được hưởng chính sách hỗ trợ tiêm phòng của nhà nước.

- Hỗ trợ cho người trực tiếp tham gia công tác tiêm phòng và dẫn đường ghi chép:

 

Mức bồi dưỡng chi cho người trực tiếp tham gia công tác tiêm phòng và người dẫn đường ghi chép thực hiện theo quy định hiện hành trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu./.

 

 

                                            Trần Đức Quân – Chi cục CNTY