Chăn Nuôi Thú Y Chăn Nuôi Thú Y
Kết quả kiểm tra tỷ lệ bảo hộ bệnh Cúm gia cầm và Niu-cát-xơn sau tiêm phòng vắc xin đợt I năm 2020 trên địa bàn tỉnh
09:26 | 11/05/2020 Print   E-mail    

         Bệnh Cúm gia cầm và bệnh Niu-cát-xơn là các bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, lây lan rất nhanh, làm chết hàng loạt gia cầm và đặc biệt bệnh Cúm gia cầm có thể lây sang người gây tử vong. Để bảo vệ an toàn dịch bệnh cho đàn gia cầm trên địa bàn tỉnh (tổng đàn khoảng 5,6 triệu con, gồm 3,5 triệu con gà và 2,1 triệu con vịt, ngan), thực hiện Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 11/02/2020 của UBND tỉnh về việc “Phê duyệt kế hoạch và dự toán kinh phí phòng, chống dịch bệnh bắt buộc cho động vật trên cạn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp các địa phương triển khai tiêm vắc xin bệnh Cúm gia cầm và Niu-cát-xơn. Đồng thời tiến hành lấy mẫu huyết thanh kiểm tra tỷ lệ bảo hộ bệnh Cúm gia cầm và Niu-cát-xơn để đánh giá hiệu quả công tác tiêm phòng.

Xét nghiệm bảo hộ Cúm gia cầm và Niu-cát-xơn tại Trạm CĐXN thuộc Chi cục CNTY tỉnh

 

 

Kết quả kiểm tra tỷ lệ bảo hộ bệnh Cúm gia cầm và Niu-cát-xơn sau tiêm phòng vắc xin đợt I năm 2020 cụ thể như sau:

1. Kết quả xét nghiệm: 

- Chọn lấy mẫu ngẫu nhiên tại các hộ chăn nuôi gà, vịt nhỏ lẻ và gia trại có tổng đàn dưới 2.000 con do nhà nước tổ chức tiêm phòng đợt I năm 2020 trên địa bàn toàn tỉnh để kiểm tra tỷ lệ bảo hộ bệnh Cúm gia cầm và Niu-cát-xơn;

- Tổng cộng đã lấy 184 mẫu để kiểm tra tỷ lệ bảo hộ bệnh Cúm gia cầm và Niu-cát-xơn tại 31 hộ chăn nuôi gà và lấy 427 mẫu để kiểm tra tỷ lệ bảo hộ bệnh Cúm gia cầm tại 54 hộ chăn nuôi vịt trên địa bàn toàn tỉnh (trừ huyện Côn Đảo);

-  Kết quả xét nghiệm tỷ lệ bảo hộ bệnh Cúm gia cầm và Niu-cát-xơn:

Chỉ tiêu XN

Loại động vật

Số mẫu
XN

Số mẫu
bảo hộ

Tỷ lệ
bảo hộ

Số đàn
XN

Số đàn
bảo hộ

Tỷ lệ
bảo hộ

 
 

Kháng thể
Cúm gia cầm

184

166

90,2%

31

28

90,3%

 

Vịt

427

427

100,0%

54

54

100,0%

 

Kháng thể
Niu-cát-xơn

184

161

87,5%

31

25

80,6%

 

2.      Nhận xét:

           2.1. Về kết quả xét nghiệm bảo hộ bệnh Cúm gia cầm trên gà:

- Số mẫu bảo hộ (hiệu giá HI ≥ 1/16):  166/184 mẫu giám sát, đạt tỷ lệ 90,2%;

- Số đàn bảo hộ (≥ 70% số mẫu xét nghiệm bảo hộ): 28/31 đàn giám sát, đạt tỷ lệ 90,3%.

            2.2. Về kết quả xét nghiệm bảo hộ bệnh Cúm gia cầm trên vịt:

- Số mẫu bảo hộ (hiệu giá HI ≥ 1/16):  427/427 mẫu giám sát, đạt tỷ lệ 100%;

           - Số đàn bảo hộ (≥ 70% số mẫu xét nghiệm bảo hộ): 54/54 đàn giám sát, đạt tỷ lệ 100%.

             2.3. Về kết quả xét nghiệm bảo hộ bệnh Niu-cát-xơn trên gà:

 - Số mẫu bảo hộ (hiệu giá HI ≥ 1/16):  161/184 mẫu giám sát, đạt tỷ lệ 87,5%;

             - Số đàn bảo hộ (≥ 70% số mẫu xét nghiệm bảo hộ): 25/81 đàn giám sát, đạt tỷ lệ 80,6%.

             2.4. Tổng hợp kết quả xét nghiệm bảo hộ bệnh Cúm gia cầm và Niu-cát-xơn:

 Đối chiếu với yêu cầu của công tác phòng chống dịch, mức độ bảo hộ sau tiêm phòng phải đạt ≥ 70%  thì:

- Kết quả kiểm tra tỉ lệ bảo hộ bệnh Cúm gia cầm trên đàn gà: Đạt yêu cầu (90,2%/mẫu xét nghiệm và 90,3%/đàn);

- Kết quả kiểm tra tỉ lệ bảo hộ bệnh Cúm gia cầm trên đàn vịt: Đạt yêu cầu (100%/mẫu xét nghiệm và 100%/đàn);

- Kết quả kiểm tra tỉ lệ bảo hộ bệnh Niu-cát-xơn (trên đàn gà): Đạt yêu cầu (87,5%/mẫu xét nghiệm và 80,6%/đàn).

                                                                                                   Trần Đức Quân – Chi cục CNTY