Chăn Nuôi Thú Y Chăn Nuôi Thú Y
Triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh BR-VT
11:17 | 13/02/2020 Print   E-mail    

Tại Việt Nam, trong năm 2019 bệnh Cúm gia cầm (CGC) xảy ra tại 70 hộ chăn nuôi, 44 xã, 41 huyện thuộc 24 tỉnh, thành phố, buộc phải tiêu hủy trên 133 nghìn con gia cầm. Từ đầu tháng 1-2020 đến nay, cả nước có một ổ dịch CGC A/H5N6 chưa qua 30 ngày tại tỉnh Quảng Ninh; kết quả chủ động lấy mẫu giám sát tại 26 tỉnh, thành phố (với tổng cộng 3.966 mẫu gộp của 19.830 con gia cầm đã được xét nghiệm).

Vệ sinh tiêu độc, khử trùng tại các trại chăn nuôi gia cầm

Thực hiện chỉ đạo UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm (CGC) kịp thời và có hiệu quả, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và yêu cầu Chi cục Chăn nuôi và Thú y tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống các loại dịch bệnh nguy hiểm ở động vật, theo đó:

UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo các phòng, ban chức năng và UBND cấp xã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh CGC và các loại mầm bệnh nguy hiểm ở động vật theo đúng quy định của Luật thú y; Phối hợp cùng cơ quan thú y hướng dẫn chủ chăn nuôi gia súc, gia cầm tăng cường áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch, vệ sinh tiêu độc, tiêm phòng vaccine phòng bệnh cho đàn vật nuôi.

 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành lập các tổ công tác đến các địa phương để kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc tổ chức thực hiện cụ thể các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh phòng dịch; phối hợp với các cấp chính quyền và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức giám sát, cảnh báo và kịp thời hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh CGC và các loại bệnh nguy hiểm khác ở động vật. Đặc biệt là hướng dẫn chủ chăn nuôi tăng cường áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động giám sát và thực hiện các biện pháp  phòng chống dịch, thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi; Chuẩn bị đầy đủ, cấp phát kịp thời vắc xin, thuốc sát trùng, vật tư phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh CGC và các bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi cho các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Khẩn trương xây dựng kế hoạch và phối hợp, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương sớm tổ chức tiêm vắc xin CGC cho đàn gia cầm tại các địa phương trên địa bàn tỉnh để phòng bệnh chủ động theo quy định; đồng thời tổ chức thực hiện Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường (thực hiện đồng loạt ngay từ đầu tháng 2/2020) đảm bảo có hiệu quả.

VPS