An Toàn Thực Phẩm An Toàn Thực Phẩm
Danh mục các cơ sở tự công bố sản phẩm an toàn thực phẩm 13/01/2020
10:49 | 13/01/2020 Print   E-mail    

       Thực hiện Quy định tại khoản 2, điều 5, Nghị định 15/2018/NĐ-CP: "Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức, cá nhân để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận".       

       Nay, Sở Nông nghiệp & PTNT đăng tải, công khai tên tổ chức, cá nhân và tên sản phẩm tự công bố, cụ thể như sau:

STT

Tên tổ chức, cá nhân

Địa chỉ

Tên sản phẩm tự công bố

01

HỘ KINH DOANH ANH NGUYÊN

Tổ 1, Thôn Phước An, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Gà ta thả vườn

02

DOANH NGIỆP TƯ NHÂN THUẬN DU

ấp Tân Hội, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh BR-VT

Cá đù một nắng

Tôm khô

Mực khô

Khô cá đù bạc thơm

Khô cá chét thơm

Khô cá đù vàng thơm

Khô cá sóc trắng thơm

03

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÍCH HON

8/8 Ngô Tất Tố, phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.

Chả Quế

Chả Lụa

04

HỘ KINH DOANH VÕ QUÂN

Thạnh Sơn 2A, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT.

Nước mắm cốt cá cơm

Nước mắm nhĩ cá cơm