Chăn Nuôi Thú Y Chăn Nuôi Thú Y
Kết quả thực hiện công tác Chăn nuôi và Thú y năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
09:13 | 06/01/2020 Print   E-mail    

Trong năm 2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiếp tục triển khai công tác phát triển chăn nuôi theo hướng cơ cấu lại ngành chăn nuôi của tỉnh, rà soát thực trạng để bổ sung quy hoạch, phát triển hợp lý đàn vật nuôi, kết quả đến nay chăn nuôi heo, gà với qui mô trang trại tiếp tục phát triển; đến nay, chăn nuôi gia cầm, thủy cầm trang trại chiếm khoảng 55,1% tổng đàn, chăn nuôi heo trang trại chiếm khoảng 61,8% tổng đàn và chăn nuôi trâu bò trang trại chiếm khoảng 18% tổng đàn. Tính đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh hiện có 82 trang trại chăn nuôi gà và 26 trang trại nuôi vịt; 160 trang trại chăn nuôi heo; và 04 trang trại chăn nuôi trâu bò. So với năm 2018, tổng đàn gia cầm tăng 7,2% (đạt 5.329.000 con), tổng đàn trâu bò tăng 9,6% (đạt 61.136 con), tổng đàn dê cừu tăng 30,9% (đạt 155.500 con), riêng đàn heo bằng 97,7% so năm 2018 (đạt 404.000 con).

Sản phẩm chăn nuôi trong năm 2019 (ước): Sản lượng thịt hơi các loại 118.998 tấn, tăng 11,8% so năm 2018, trong đó: Thịt heo 76.350 tấn, tăng 10,6%; thịt trâu bò 7.749 tấn, tăng 11,7%; thịt gia cầm 29.947 tấn, tăng 14,2%; thịt dê, cừu 4.952 tấn, tăng 17,2%; trứng gia cầm 270 triệu quả, tăng 47,5%. Trong năm, do ảnh hưởng của bệnh Dịch tả heo Châu Phi đã làm cho việc tái đàn heo gặp khó khăn, tổng đàn trong năm giảm xuống, mặt khác cũng đã ảnh hưởng đến giá cả thị trường thịt heo, có sự biến động tăng giảm phức tạp, cụ thể giá giảm sâu trong những tháng đầu mới xảy ra dịch bệnh, tuy nhiên nhiên hiện nay đang tăng lên ở mức cao và có khả năng tiếp tục tăng cao trong những ngày cuối năm 2019.

- Công tác phòng chống dịch bệnh, quản lý hoạt động chăn nuôi và giết mổ động vật được tăng cường triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, nhất là công tác phòng chống dịch cúm gia cầm, LMLM trên gia súc, bệnh tai xanh trên heo, bệnh Dịch tả heo Châu Phi,... Trong năm, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 03 loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm là: (i) Bệnh LMLM trên heo (ngày 13/01/2019, phát hiện ổ dịch tại lò giết mổ thuộc huyện Côn Đảo, buộc tiêu hủy 52/52 con heo; sau đó, từ ngày 11-24/3/2019, phát hiện 31 hộ chăn nuôi và 03 cơ sở giết mổ thuộc 05 huyện: Phú Mỹ, Xuyên Mộc, Bà Rịa, Châu Đức và Vũng Tàu, buộc tiêu hủy 886 con heo. Dịch đã được khống chế, đến nay không phát sinh thêm), (ii) bệnh Cúm gia cầm H5N6 (từ ngày 03/7 đến ngày 01/8/2019, phát hiện 02 hộ chăn nuôi thuộc xã Phước Thuận huyện Xuyên Mộc, buộc tiêu hủy 10.500 con gà. Dịch đã được khống chế, đến nay không phát sinh thêm), và (iii) bệnh Dịch tả heo Châu Phi (xảy ra từ ngày 19/6/2019 đến nay vẫn còn phát sinh ổ dịch mới).

Về diễn biến bệnh dịch tả heo Châu Phi: Từ ngày 19/6/2019 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện 1.177 ổ bệnh Dịch tả heo Châu Phi tại 67 địa bàn cấp xã thuộc 07 địa phương cấp huyện, buộc phải tiêu hủy 39.189 con, chiếm 9,7%/tổng đàn heo nuôi, với tổng trọng lượng tiêu hủy khoảng 2.234 tấn (1.056 tấn heo nái, đực giống và 1.177 tấn heo thịt).

Nhận định tình hình dịch bệnh: Hiện nay, số ổ dịch mới phát sinh có chiều hướng giảm mạnh, chủ yếu tiêu hủy heo phát bệnh ở các ổ dịch cũ, toàn tỉnh đã có 24 địa bàn cấp xã đã qua 30 ngày không có ổ dịch mới phát sinh. Đến nay, trong tổng số 1.177 ổ dịch, đã có 21/165 trại chăn nuôi với quy mô vừa và lớn có heo bị bệnh, toàn bộ là trang trại hở, chăn nuôi an toàn sinh học không đảm bảo (16 trại quy mô từ 200 đến 1.000 con và 05 trại quy mô trên 1.000 con). Tổng chi phí cho toàn bộ công tác phòng chống bệnh dịch tả heo Châu Phi của toàn tỉnh đến nay khoảng 106 tỷ đồng (trong đó: 62 tỷ hỗ trợ cho người dân và 44 tỷ cho các công tác khác). Hiện nay, đang khẩn trương thực hiện công tác hỗ trợ.

Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiếp tục phối hợp với các Sở ban ngành và các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp khẩn cấp để chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các địa phương tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, kỹ thuật chăn nuôi khi tái lập đàn hoặc chuyển đổi loài vật nuôi, cụ thể: sử dụng 17.915 lít thuốc sát trùng, triển khai thực hiện 02 đợt tiêm phòng trên đàn gia súc, gia cầm; tổ chức 61 lớp tập huấn phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và tái lập đàn; 06 lớp tập huấn xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh; phát 25.000 tờ bướm phòng bệnh dịch tả heo Châu Phi; Phối hợp với các cơ quan Báo, Đài tổ chức 08 buổi tọa đàm, 15 bài phóng sự về tuyên truyền phòng chống dịch bệnh,…

Do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là Dịch tả heo Châu Phi nên giá trị sản xuất chăn nuôi năm 2019 tăng 3,38%, thấp hơn mục tiêu kế hoạch đề ra (4,21%).

Tăng cường công tác phòng ngừa dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh BR-VT

Để thực hiện tốt về nhiệm vụ Chăn nuôi và Thú y trong năm 2020, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành chăn nuôi trên cơ sở rà soát tổng đàn vật nuôi; chuyển dịch cơ cấu đàn vật nuôi theo hướng tăng tỷ trọng gia cầm và gia súc lớn, tạo sản phẩm an toàn; Chủ động phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi, nhất là dịch cúm gia cầm, LMLM gia súc, heo tai xanh, Dịch tả heo Châu Phi và các loại dịch bệnh nguy hiểm khác. Giám sát và kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, quy định chặt chẽ việc quản lý và sử dụng thuốc thú y; áp dụng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm theo chuỗi giá trị.

 Quy mô đàn vật nuôi: Đàn heo 350.000 con, đàn gia cầm 5.400.000 con, đàn trâu bò 60.000 con, đàn dê cừu 167.000 con. Sản lượng thịt hơi các loại 118.299 tấn, bằng 99,4% so năm 2019, trong đó: Thịt heo 74.124 tấn, bằng 97%; thịt trâu bò 8.012 tấn, tăng 3,4%; thịt gia cầm 31.122 tấn, tăng 3,9%; thịt dê cừu 5.041 tấn, tăng 1,8%; trứng gia cầm 285 triệu quả, tăng 5,6%.

* Trong đó ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, gồm:

(i) Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 31/8/2017 về tăng cường công tác quản lý chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

(ii) Tăng cường công tác quản lý chăn nuôi, khuyến khích phát triển chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y và môi trường trong chăn nuôi; Khuyến khích phát triển các mô hình chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAHP,... 

(iii) Phối hợp với các địa phương hoàn thành đưa vào hoạt động khu giết mổ tập trung thành phố Bà Rịa, triển khai lộ trình chấm dứt hoạt động giết mổ ở thành phố Vũng Tàu; sắp xếp, nâng cấp các cơ sở giết mổ ở các địa phương khác.

(iv) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án di dời, chấm dứt hoạt động các cơ sở chăn nuôi nằm ngoài quy hoạch gây ô nhiễm môi trường giai đoạn 2019-2021 và Dự án xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn giai đoạn 2017-2020; Triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng chuỗi liên kết giá trị gia tăng trong chăn nuôi và chuỗi liên kết an toàn thực phẩm chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

VPS