An Toàn Thực Phẩm An Toàn Thực Phẩm
Danh mục các cơ sở tự công bố sản phẩm an toàn thực phẩm 03/01/2020
10:43 | 03/01/2020 Print   E-mail    

       Thực hiện Quy định tại khoản 2, điều 5, Nghị định 15/2018/NĐ-CP: "Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức, cá nhân để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận".       

       Nay, Sở Nông nghiệp & PTNT đăng tải, công khai tên tổ chức, cá nhân và tên sản phẩm tự công bố, cụ thể như sau:

STT

Tên tổ chức, cá nhân

Địa chỉ

Tên sản phẩm tự công bố

01

CƠ SỞ MẮM HỒNG LONG

Số 74, tổ 10, ấp Hải Sơn, xã Phước Hưng, Huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Mắm tôm Bắc trắng ngon

Mắm nêm pha sẵn

02

CƠ SỞ NƯỚC MẮM SA CHÂU

Tổ 33, ấp Phước Nghĩa, xã Tam Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Mắm nêm Sa Châu Hải Đăng

03

HỘ KINH DOANH BÙI TÁ THỊNH

124/23/6  Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, thàng phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Giò chả