An Toàn Thực Phẩm An Toàn Thực Phẩm
Danh mục các cơ sở tự công bố sản phẩm an toàn thực phẩm 22/11/2019
09:44 | 22/11/2019 Print   E-mail    

       Thực hiện Quy định tại khoản 2, điều 5, Nghị định 15/2018/NĐ-CP: "Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức, cá nhân để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận".       

       Nay, Sở Nông nghiệp & PTNT đăng tải, công khai tên tổ chức, cá nhân và tên sản phẩm tự công bố, cụ thể như sau:

STT

Tên tổ chức, cá nhân

Địa chỉ

Tên sản phẩm tự công bố

01

HKD HẠT ĐIỀU BÌNH MINH

54 Phan Bội Châu, tổ 3 khu phố Tân Phú, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT

Hạt điều rang muối

02

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THỰC PHẨM NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO U.S. FARM

Thôn Sông Xoài 4, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT

Bào tử linh chi ông tiên

Nấm linh chi đỏ ông tiên

Cao bào tử linh chi ông tiên