An Toàn Thực Phẩm An Toàn Thực Phẩm
Danh mục các cơ sở tự công bố sản phẩm an toàn thực phẩm 12/11/2019
06:47 | 12/11/2019 Print   E-mail    

      Thực hiện Quy định tại khoản 2, điều 5, Nghị định 15/2018/NĐ-CP: "Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức, cá nhân để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận".       

       Nay, Sở Nông nghiệp & PTNT đăng tải, công khai tên tổ chức, cá nhân và tên sản phẩm tự công bố, cụ thể như sau:

STT

Tên tổ chức, cá nhân

Địa chỉ

Tên sản phẩm tự công bố

01

HỘ KINH DOANHCÀ PHÊ BẢO TRÂN

E 20 Khu Khang Linh, phường 10, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT

Cà phê bột Bảo Trân

02

CƠ SỞ CHẾ BIẾN HẢI SẢN NGA SƠN

  D 88 Tổ 7, ấp Phước Thái, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh BR-VT

Cá bống khô tẩm gia vị