An Toàn Thực Phẩm An Toàn Thực Phẩm
Danh mục các cơ sở tự công bố sản phẩm an toàn thực phẩm 15/10/2019
07:43 | 14/10/2019 Print   E-mail    

      Thực hiện Quy định tại khoản 2, điều 5, Nghị định 15/2018/NĐ-CP: "Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức, cá nhân để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận".       

       Nay, Sở Nông nghiệp & PTNT đăng tải, công khai tên tổ chức, cá nhân và tên sản phẩm tự công bố, cụ thể như sau:

STT

Tên tổ chức, cá nhân

Địa chỉ

Tên sản phẩm tự công bố

01

HỘ KINH DOANH SAKE TOÀN CẦU

58/3A Hải Thưởng Lãng Ông, Rạch Dừa, TPVT.

SAKE dạng miếng

SAKE dạng sợi

SAKE múi cau

SAKE lăn bột xù

02

CÔNG TY CỔ PHẦN

HẢI VIỆT

167/10 đường 30/4, phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Da cá hồi tẩm bột