An Toàn Thực Phẩm An Toàn Thực Phẩm
Danh mục các cơ sở tự công bố sản phẩm an toàn thực phẩm 18/9/2019
07:59 | 18/09/2019 Print   E-mail    

        Thực hiện Quy định tại khoản 2, điều 5, Nghị định 15/2018/NĐ-CP: "Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức, cá nhân để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận".       

       Nay, Sở Nông nghiệp & PTNT đăng tải, công khai tên tổ chức, cá nhân và tên sản phẩm tự công bố, cụ thể như sau:

STT

Tên tổ chức, cá nhân

Địa chỉ

Tên sản phẩm tự công bố

01

CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN

KP Thị Vải, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT.

Nhân Điều Vị Wasabi

Nhân Điều Bọc Mè

Nhân Điều Sấy Nguyên Vị

02

CÔNG TY TNHH YẾN SÀO THIÊN AN NAM

1250 đường 30/4, phường 12, TP.Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.

Yến sào Thiên An Nam

03

CÔNG TY TNHH CẦU VÒNG

 178 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.

LION CAFÉ- CÀ PHÊ HÒA TAN 3IN1