An Toàn Thực Phẩm An Toàn Thực Phẩm
Danh mục các cơ sở tự công bố sản phẩm an toàn thực phẩm 10/9/2019
03:32 | 10/09/2019 Print   E-mail    

      Thực hiện Quy định tại khoản 2, điều 5, Nghị định 15/2018/NĐ-CP: "Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức, cá nhân để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận".       

       Nay, Sở Nông nghiệp & PTNT đăng tải, công khai tên tổ chức, cá nhân và tên sản phẩm tự công bố, cụ thể như sau:

STT

Tên tổ chức, cá nhân

Địa chỉ

Tên sản phẩm tự công bố

01

CÔNG TY TNHH CẦU VỒNG

178 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Thắng Tam, TPVT, tỉnh BR-VT.

LION CAFÉ - HẠT MOKA

LION CAFÉ - CULI THƯỢNG HẠNG

LION CAFÉ - CHỒN

SÀNH ĐIỆU

LION CAFÉ-CÀ PHÊ HÒA TAN 3IN1- MACCHIATO

LION CAFÉ-CÀ PHÊ HÒA TAN 3IN1- GU SỮA ĐÁ VIỆT NAM

LION CAFÉ - CÀ PHÊ HÒA TAN 4IN1- LATTE DỪA

LIONKING - CÀ PHÊ HÒA TAN NHÂN SÂM 4IN1

LION CAFÉ - MOKA

HOÀNG HÔN

02

CÔNG TY TNHH TRÀ CÀ PHÊ MITACO

124 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Thắng Tam, TPVT, tỉnh BR-VT.

CÀ PHÊ PHIN ĐẬM ĐÀ

CÀ PHÊ PHIN NHẸ

CÀ PHÊ PHIN

TRUYỀN THỐNG

CÀ PHÊ PHA MÁY ESPRESSO (SPECIALTY COFFEE)