An Toàn Thực Phẩm An Toàn Thực Phẩm
Danh mục các cơ sở tự công bố sản phẩm an toàn thực phẩm 19/7/2019
12:35 | 21/07/2019 Print   E-mail    

      Thực hiện Quy định tại khoản 2, điều 5, Nghị định 15/2018/NĐ-CP: "Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức, cá nhân để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận".       

       Nay, Sở Nông nghiệp & PTNT đăng tải, công khai tên tổ chức, cá nhân và tên sản phẩm tự công bố, cụ thể như sau:

STT

Tên tổ chức, cá nhân

Địa chỉ

Tên sản phẩm tự công bố

01

HỘ KINH DOANH VŨ MINH HIỆP

140 A đường Nguyễn Văn Cừ, KP1, phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa, tỉnh BR-VT.

Giò chả Minh Hiếu

02

CHI NHÁNH BÀ RỊA CÔNG TY TNHH MỘC THANH TRÀ VIỆT NAM

364 Đỗ Nhuận, Kp Kim Sơn, P.Kim Dinh, thành phố Bà Rịa, tỉnh BR-VT.

Đậu Đen Xanh Lòng Rang Mộc