An Toàn Thực Phẩm An Toàn Thực Phẩm
Danh mục các cơ sở tự công bố sản phẩm an toàn thực phẩm 15/7/2019
08:35 | 15/07/2019 Print   E-mail    

       Thực hiện Quy định tại khoản 2, điều 5, Nghị định 15/2018/NĐ-CP: "Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức, cá nhân để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận".       

       Nay, Sở Nông nghiệp & PTNT đăng tải, công khai tên tổ chức, cá nhân và tên sản phẩm tự công bố, cụ thể như sau:

STT

Tên tổ chức, cá nhân

Địa chỉ

Tên sản phẩm tự công bố

01

CÔN TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NÓN LÁ

207 thôn Chu Hải, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Cà phê Phin giấy

02

CƠ SỞ CÀ PHÊ

HƯNG NGUYÊN

36/33 Ô3 Khu phố Hải Hòa, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh BR-VT

Cà phê hạt Hưng Nguyên

Cà phê bột Hưng Nguyên

03

Hộ kinh doanh

Đoàn Như Công

549 Điện Biên Phủ, phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa, tỉnh BR-VT.

Giò lụa Thành Công