Thông Tin Thủy Lợi Thông Tin Thủy Lợi
Tổ chức đợt phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi tăng cường phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng
08:44 | 03/07/2019 Print   E-mail    

Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hiện có 29 hồ chứa thủy lợi, với tổng dung tích toàn bộ khoảng 316 triệu m3 nước, 09 đập dâng phục vụ cấp nước sản xuất nông nghiệp (trong đó cấp nước tưới cho 21.327 ha); bên cạnh nhiệm vụ cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, các công trình trên (chủ yếu là các hồ chứa) còn có nhiệm vụ cấp nước cho sinh hoạt và dịch vụ 158.500 m3/ngày đêm. Trong những năm qua, hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh đã đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Thực tế cho thấy, các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hầu hết được xây dựng từ thập niên 80 - 90 của thế kỷ trước. Hàng năm, do ảnh hưởng của các đợt mưa, lũ, một số công trình thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp, nhiều tuyến kênh bị sạt lở, bồi lấp.

Hồ chứa nước Sông Ray là hồ có dung tích lớn nhất trên địa bàn tỉnh BR-VT

Để kịp thời khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra, tạo thông thoáng dòng chảy, đảm bảo cung cấp đủ nước phục vụ sản xuất và dân sinh năm 2020, ngày 27/6/2019, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tổ chức đợt phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi; tăng cường phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng; phòng chống hạn hán xâm nhập mặn. Theo đó, UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các Sở, ban ngành, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 ban hành tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Nghị quyết số 09-NQ/ĐH ngày 23/10/2015 ban hành tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

1. Phát động phong trào toàn dân ra quân làm thủy lợi, khắc phục, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng các công trình thủy lợi, kịp thời cấp nước phục vụ cho sản xuất, dân sinh một cách hiệu quả, thiết thực góp phần xây dựng nông thôn mới; thời gian tổ chức thực hiện từ ngày 15/10/2019 đến ngày 31/12/2019.

2.  Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện để chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi thuộc phạm vi quản lý tổ chức thực hiện tốt đợt phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi tại địa phương mình với các nội dung chủ yếu sau:

a) Quán triệt cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về hiệu quả kinh tế của tưới, tiêu đối với cây trồng và nuôi trồng thủy sản, kiên cố hoá kênh mương, chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật thủy lợi, xây dựng nông thôn mới phục vụ tốt sản xuất, dân sinh.

b) Thực hiện việc kiểm tra, khắc phục hư hỏng công trình đầu mối các công trình thủy lợi, đê điều trên địa bàn, đảm bảo phục vụ tưới cho sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 và sản xuất năm 2020.

c) Tổ chức làm thủy lợi nội đồng, tu bổ, nạo vét hệ thống kênh mương tưới, tiêu; đắp bờ vùng, bờ thửa.

d) Phát triển hệ thống thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng tưới cho cây trồng.

e) Tiếp tục thực hiện Đề án kiên cố hoá kênh mương, nhất là kênh mương nội đồng.

f) Thành lập, củng cố tổ chức thủy lợi cơ sở.

g) Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn, xâm nhập mặn, trong đó tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

- Xây dựng phương án cấp nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 và sản xuất năm 2020. Khi kết thúc mùa mưa, kịp thời đánh giá cân đối nguồn nước để bố trí cơ cấu cây trồng hợp lý; kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất và cấp nước khi nguồn nước thay đổi.

- Đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình thủy lợi; nạo vét các cửa lấy nước, hệ thống kênh mương, lắp đặt và vận hành các trạm bơm dã chiến bơm cấp nước cho các vùng xảy ra hạn hán, thiếu nước để phục vụ sản xuất, đời sống.

- Quản lý chặt chẽ nguồn nước, hướng dẫn nhân dân sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hiệu quả, chống rò rỉ thất thoát và sử dụng lãng phí nước; thực hiện các biện pháp thích hợp không để nước mặn xâm nhập vào nội đồng.

h) Căn cứ các nội dung trên và đặc điểm, điều kiện của địa phương để đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Trong thời gian phát động, các địa phương động viên, khuyến khích các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia lao động công ích. Chú ý đến hiệu quả thiết thực và tổ chức tiết kiệm; tránh bệnh hình thức, gây lãng phí, tốn kém.

i) Cuối đợt phát động, có tổng kết, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

3. Giám đốc Trung tâm Quản lý, Khai thác công trình thủy lợi thành lập Ban Chỉ đạo, tổ chức khảo sát, tính toán, phân chia khối lượng các hạng mục công trình cần sửa chữa do đơn vị mình quản lý, để huy động nhân lực của Trung tâm và các địa phương hưởng lợi, tập trung tu bổ, sửa chữa kịp thời, đảm bảo phục vụ sản xuất một cách hiệu quả, tiết kiệm.

Quản lý chặt chẽ nguồn nước, xây dựng phương án cấp nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 và sản xuất năm 2020. Khi kết thúc mùa mưa, kịp thời đánh giá cân đối nguồn nước để bố trí cơ cấu cây trồng hợp lý; kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất và cấp nước khi nguồn nước thay đổi. Đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình thủy lợi.

4. UBND các xã, phường, thị trấn cần chủ động khảo sát, tính toán, phân chia khối lượng các hạng mục công trình cần sửa chữa do đơn vị mình quản lý, báo cáo UBND các huyện, thị xã, thành phố để có kế hoạch giao chỉ tiêu, huy động nhân lực sửa chữa, khắc phục kịp thời.

5. Các Sở, ban ngành cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện đợt phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi; tăng cường phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng; phòng chống hạn hán xâm nhập mặn.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã, thành phố và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện tốt đợt phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi; tăng cường phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng; phòng chống hạn hán xâm nhập mặn, kịp thời đưa tin những điển hình tiên tiến góp phần thúc đẩy phong trào thi đua trong toàn tỉnh.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể cấp tỉnh tham gia tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên các cấp tích cực tham gia đợt phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi; tăng cường phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng; phòng chống hạn hán xâm nhập mặn một cách thiết thực, hiệu quả cao nhất.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

- Chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức đợt phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi; tăng cường phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng; phòng chống hạn hán xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo Chi cục Thủy lợi; Trung tâm Quản lý, Khai thác công trình thủy lợi triển khai thực hiện tốt đợt phát động, ứng phó với lũ lụt và chủ động biện pháp tưới, tiêu vụ Đông Xuân năm 2019-2020 và sản xuất năm 2020.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện Chị thị này, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/01/2020.

- Kết thúc đợt phát động phải tổ chức đánh giá, đề nghị biểu dương, khen thưởng những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt, phê bình nhắc nhở những đơn vị, cá nhân chưa thực hiện tốt trong đợt phát động này.

9. Kinh phí tổ chức thực hiện chủ yếu huy động Nhân dân đóng góp ngày công, nguồn kinh phí sửa chữa thường xuyên trong nguồn cấp bù thủy lợi phí (hay giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi), đóng góp từ phí dịch vụ thủy lợi nội đồng của người hưởng lợi và các nguồn vốn khác của các huyện, thị xã, thành phố, của các xã, phường, thị trấn và nguồn thu tiền nước thô.

Lê Minh Đạt - CCTL