Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bà
03:33 | 20/06/2019 Print   E-mail    

Ngày 31/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1420/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo quy định tại Quyết định trên, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đáp ứng các yêu cầu  sau:

1. Đã có quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2016 phải đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 quy định tại Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 6/3/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Đạt chuẩn các tiêu chí, chỉ tiêu sau:

TT

Tên tiêu chí

Nội dung tiêu chí

Chỉ tiêu

I. Lĩnh vực Quy hoạch

1

Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới phù hợp với tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với biến đổi khí hậu, quá trình đô thị hóa các xã ven đô và đảm bảo tiêu chí môi trường nông thôn

Đạt

II. Lĩnh vực Hạ tầng kinh tế - xã hội

2

 Hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và thích ứng với biến đổi khí hậu

2.1. Tỷ lệ đường trục thôn và đường liên thôn được cứng hóa

100% cứng hóa (≥ 50% nhựa hóa hoặc bê tông hóa)

2.2. Tỷ lệ đường ngõ, xóm được cứng hóa

100% (≥ 50% bê tông hóa)

2.3. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động

≥ 80%

2.4. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn

99,5%

2.5. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định

100%

3

 Thực hiện quản lý, sử dụng, duy tu, bảo trì, nâng cấp đảm bảo hiệu quả sử dụng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội đã được đầu tư.

Không có công trình bị xuống cấp, hư hỏng mà không được duy tu, sửa chữa kịp thời.

Đạt

III. Lĩnh vực Phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân

4

Quy hoạch và kế hoạch phát triển sản xuất

Thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển sản xuất hàng hóa chủ lực của xã gắn với tái cơ xất sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Đạt

5

 Tổ chức sản xuất

5.1. Có hợp tác xã thành lập theo Luật Hợp tác xã năm 2012 hoạt động hiệu quả

Đạt

5.2. Có mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa đối với sản phẩm chủ lực của xã bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm

Đạt

6

 Cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

6.1. Tỷ lệ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp đối với cây trồng chủ lực 

- Cây lúa: làm đất 95%; thu hoach 80%; vận chuyển 100%.

- Cây bắp: làm đất 95%; tách hạt 90%; vận chuyển 100%.

- Cây ăn trái các loại, hồ tiêu, cà phê: làm đất 90%; tưới nước 90%; phun thuốc BVTV 70%; vận chuyển sau thu hoạch 100%.

- Cây cao su, điều: làm đất 95%; phun thuốc BVTV 80%; vận chuyển sau thu hoạch 100%.

6.2. Có mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và chế biến sản phẩm an toàn, sạch hoặc mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ

Đạt

7

 Việc làm cho lao động nông thôn

Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn thông qua các mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tổ chức lại sản xuất

Đạt

8

 Thu nhập và tỷ lệ hộ nghèo

8.1. Thu nhập bình quân đầu người

Năm 2018: ≥ 50 triệu đồng

Năm 2019: ≥ 55 triệu đồng

Năm 2020: ≥ 60 triệu đồng

8.2. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều

≤ 0,5 %

IV. Lĩnh vực Giáo dục - Y tế - Văn hóa

9

 Nâng cao trình độ dân trí của người dân 

9.1. Đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1

Đạt

9.2. Đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở mức độ 3

Đạt

9.3. Đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2

Đạt

9.4. Lao động có việc làm qua đào tạo

≥ 65%

9.5. Có 100% số lao động nông thôn trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động được tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ, rủi ro thiên tai, cơ chế, chính sách của Nhà nước và được cung cấp thông tin để phát triển sản xuất, kinh doanh hoặc chuyển đổi cách thức làm ăn phù hợp

Đạt

10

Chất lượng chăm sóc sức khỏe

10.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế

≥ 90%

10.2. Xã đạt chuẩn Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2016 - 2020

Đạt

11

 Đời sống văn hóa

11.1. Tỷ lệ thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định

≥ 90%

11.2. Chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được bảo đảm, thu hút số lượng lớn người dân tham gia; phát huy những giá trị tốt đẹp văn hóa truyền thống địa phương; xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, dân chủ, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau, thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo từ thiện

Đạt

V. Lĩnh vực Cảnh quan – Môi trường

12

Nước sạch và cảnh quan môi trường

12.1. Có hệ thống cung cấp nước sinh hoạt tập trung bảo đảm cung cấp nước sạch cho 100% số hộ dân trên địa bàn xã

Đạt

12.2. Cảnh quan, không gian nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp,  giữ gìn được bản sắc văn hóa tốt đẹp của địa phương; có mô hình phân loại rác tại nguồn

Đạt

13

 Xử lý rác thải và thực hiện các giải pháp về bảo vệ môi trường

13.1. Khu xử lý rác thải tập trung của xã  (nếu có) phải được trồng nhiều lớp cây xanh phù hợp bao bọc xung quanh. Ít nhất 70% lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã phải được thu gom và xử lý đúng quy định

Đạt

13.2. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch

100%

13.3. Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường

100%

VI. Lĩnh vực An ninh trật tự - Hành chính công

14

An ninh trật tự  xã hội

An ninh trật tự được bảo đảm; nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; có các mô hình tự quản, liên kết bảo vệ an ninh trật tự hoạt động thường xuyên, hiệu quả

Đạt

15

 Hành chính công

15.1. Cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; giải quyết các thủ tục hành chính cho các tổ chức, công dân đảm bảo đúng quy định

Đạt

15.2. Thực hiện tốt các quy định về  dân chủ cơ sở. Các thôn, ấp xây dựng và thực hiện hiệu quả quy ước cộng đồng. Cán bộ, công chức xã chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và nâng cao đạo đức công vụ trong thực hiện nhiệm vụ.

Đạt

 VPS